Kedy: Každú druhú nedeľu - vždy v nepárnom kalendárnom týždni /KT17, KT19, KT21/

O koľkej:  od 17,00 - 18,30 hod

Kde:  Misijný dom, Skuteckého 4, Banská Bystrica

Prvé stretnutie:  1. 5. 2016