Kedy: každú druhú nedeľu - vždy v párnom týždni  (KT22, KT24, KT26 atď...)

O koľkej:  od 16-17:30 hod

Kde:  v priestoroch - Centrum pre rodinu Trenčín

          Farská 12, 911 01 Trenčín

Prvé stretnutie:  1.6.2014