Kedy: Pravidelne každú druhú nedeľu - vždy v párnom kalendárnom týždni /KT40, KT42, KT44/

O koľkej:  od 16,00 - 17,30 hod

Kde:  Komenského 5, (3. poschodie), sídlisko Sihoť, Trečín