Vyber si jeden slogan Len dnes a zajtra ráno mi zavolaj.

 

Keď sme prišli prvýkrát do EA, niekto z nás chceli vedieť, „Kde je ten kúzelný liek?“ Musel niekde nejaký byť, veď všetci vypadali, že fungujú, sú dobre nastavení, ba dokonca šťastní. Nezdalo sa, že sa cítia tak zle ako my, alebo, že vypadajú takí deprimovaní ako my. Namiesto čarovného zaklínadla sme dostali informácie o programe a bezpodmienečnú podporu od ostatných. Ale my sme potrebovali viac: návod, ktorý by krok za krokom popisoval, čo robiť, keď sa zajtra ráno zobudíme. A tak sme dostali tak trocha zázračné slogany Len pre dnes.

            Týchto 12 jednoduchých, a predsa náročných výrokov môže byť pre nás životne dôležitých pre aktuálny deň a zároveň vodítkom pre celý náš život. Ako vravia členovia EA, fungujú, lebo nás pozývajú k tomu, aby sme podnikali jednoduché pozitívne kroky, ktoré môžu ihneď zmeniť priebeh nášho dňa.

            Niektorí členovia si čítajú všetky slogany Len pre dnes každé ráno a snažia sa ich všetky dodržiavať (náročná úloha). Iní pracujú každý deň na jednom z nich a iní si zasa vyberajú svoj obľúbený, nad ktorým rozjímajú každé ráno. Pre nováčikov môže byť sila týchto jednoduchých pokynov udivujúca. Ako raz povedal istý sponzor novému členovi, ktorý bol z programu zmätený, „V tomto momente je potrebné iba jediné: vyber si jeden zo sloganov Len pre dnes a zajtra ráno mi zavolaj.“

            Nasledujú slogany Len pre dnes spolu s krátkymi zamysleniami:

 

Len pre dnes sa pokúsim prežiť iba tento deň a nebudem sa púšťať do riešenia všetkých mojich problémov naraz. V tejto chvíli dokážem urobiť to, čo by som si nedokázal/a predstaviť robiť po zvyšok môjho života.

            Ako často mi môj život prináša chaos, príliš veľa možností na výber, zdrvujúce problémy či nedostatok času? Prvá veta tohto sloganu Len pre dnes mi hovorí, že jediné, čo musím urobiť, je zvládnuť tento deň. Ak sa na to cítim, môžem sa chopiť problému alebo náročnej úlohy, ale ak nie, pretĺcť sa dňom je dostatočnou odmenou za moje úsilie.

            Druhá veta ma žiada, aby som sa zameriaval v jednej chvíli iba na jednu úlohu, bez toho, aby som premýšľal príliš dopredu. Keby som ti totiž predstavil množstvo prania, ktoré musím zvládnuť za celý svoj život, množstvo tmavých rán, kedy musím stať a ísť do práce skôr ako sa odoberiem na dôchodok, mohol by som mať pokušenie prestať vyvíjať akékoľvek úsilie.

            Tento deň mi ponúka príležitosť rozdeliť si život na „porcie“, ktoré zvládnem. Dnes dokončím všetko papierovanie a zapálim si o cigaretu menej. Na zajtra nič nesľubujem. Dnes sa pokúsim nerevať na deti. Dnes pôjdem na stretnutie EA. Ak si dokážem počínať správne len raz, len dnes, a nebudem sa pokúšať predstavovať si všetky prípady, kedy budem musieť túto vec opakovať, aby som bol „dokonalý“, prežijem naozaj čarovný deň.

 

Len pre dnes sa pokúsim byť šťastný/á. Uvedomujem si, že moje šťastie nezávisí od toho, čo robia alebo hovoria iní, ani od toho, čo sa deje okolo mňa. Šťastie je výsledkom toho, že som zmierený/á so sebou.

            Pokúšať sa byť šťastný/á môže byť pre nás celkom novým pojmom. Želať si to a dúfať v to je jedna vec, pokúšať sa to dosiahnuť podnikaním určitých krokov druhá. Čo stojí v ceste môjmu šťastiu? Škaredé počasie, auto, ktoré musí ísť do servisu, moja chudobná rodina. Ale ak má šťastie skutočne pôvod v mojom vnútri, tieto negatívne udalosti by mali byť iba malými vlnkami na hladine mojej vyrovnanosti. Život bude vždy prinášať problémy. Druhá možnosť (smrť) nie je lákavá. Život s problémami sa bude musieť stať súčasťou môjho plánu.

            Odovzdať svoju vôľu Vyššej Sile je radostná vec, ktorá môže spôsobiť šťastie. Neznamená to, že si budem v živote vždy so všetkými rozumieť, že nikto z mojich blízkych neochorie, a že nikdy neprídem o prácu. Môžem sa však nad tieto všadeprítomné problémy povzniesť a vybrať si život v šťastí.

            Pretože, ako podotýka druhá polovica tohto sloganu Len dnes, šťastie je relatívne jednoduché. Je výsledkom toho, že som zmierený/á so sebou.

 

Len pre dnes sa pokúsim prispôsobiť sa tomu čo je, a nebudem si vynucovať, aby sa všetko prispôsobilo mojim túžbam. Budem prijímať moju rodinu, priateľov, prácu a okolnosti také aké sú. Postarám sa o svoje telesné zdravie, zamestnám svoju myseľ, prečítam si niečo duchovné.

            Mojím obvyklým spôsobom zvládania situácii je, že „nevychádzam zo svojej hlavy“. Bez väčších problémov sa dokážem utápať v minulosti alebo sa presúvať k všetkým budúcim starostiam, ktoré ma čakajú. Ale prispôsobiť sa tomu, čo je teraz... to je ťažké. Nie vždy sa mi páči, čo vidím. Moja rodina mi môže byť odcudzená, moje zdravie nemusí byť také, aké bolo. Musím byť schopný dobre zhodnocovať realitu.

            Na mojom živote nedokážem zmeniť veľa vecí; nedokážem prinútiť každého, aby sa správal tak, ako si myslím, že by sa mal. Čo však môžem robiť, je pestovať si vďačnosť za dary, ktoré v živote dostávam a pracovať na tom, aby som k problémom pristupoval s pozitívnym postojom. Ak zbadám na sebe niečo, čo sa mi nepáči, vymyslím stratégiu, ako to môžem krok za krokom zmeniť. Hlavne sa však budem učiť odovzdávať veci mojej Vyššej Sile a prijímať.

            Naše telesné zdravie mnohokrát odráža náš vnútorný emocionálny nepokoj. Predsa len môžem podnikať jednoduché kroky, aby som sa postaral o svoje telo a myseľ, ktoré sú také nádherné dary od mojej Vyššej Sily. Každý deň sa musím snažiť, aby som jedol zdravé veci, dobre sa vyspal, šiel sa prejsť. Keďže musím precvičovať popri tele aj svoju myseľ, tiež si každý deň prečítam jednu stranu z knihy EA alebo z inej duchovnej literatúry, prípadne si dám aspoň 15-minútové rozjímanie, meditáciu alebo modlitbu. Sľúbim si, že navštívim doktora alebo terapeuta, ak budem potrebovať takýto druh pomoci.

 

Len pre dnes preukážem niekomu láskavosť bez toho aby vedel, že je to odo mňa. Nepočíta sa, ak sa to niekto dozvie. Urobím aspoň jednu vec, ktorú nechcem robiť a urobím aspoň jeden skutok lásky voči môjmu susedovi.

            Prvé dve vety tohto sloganu Len pre dnes môžu niektorých členov EA šokovať. Akú láskavosť by som mal urobiť a ako to môžem spraviť, aby o tom nikto nevedel?

            Nuž, vyšiel som niekedy na ulicu, aby som stiahol späť susedov vysypaný smetiak? Alebo vyhodil som do koša staré noviny, ktoré sa povaľovali na trávniku v parku? Zostal som dlhšie v práci, aby som dokončil projekt, aj keď teoreticky to nebolo súčasťou mojej práce? Takéto jednoduché skutky ukazujú, že sa zaujímam o svoj okolie a pracovisko.

            Keď nechcem priťahovať pozornosť na tieto skutky, uzatváram tajný pakt medzi mnou a Vyššou Silou. Môže to byť spôsob, akým zvyšujem svoju sebaúctu a zároveň sa vyhýbam tomu, aby som živil svoje prehnane aktívne ego. Som tichým svedkom dobroty, ktorá ma obklopuje. Môžem sa tiež začať pozerať na seba v novom svetle, rozvíjajúc v sebe optimistickejší prístup k novým výzvam.

            Tretia veta je tiež tak trocha zahalená tajomstvom. V priebehu každého dňa totiž robím desiatky vecí, ktoré skutočne nechcem robiť, nie je tak? Ak mám sebadisciplínu, tak áno. No ak sa poddávam sebeckosti a sebaľútosti, môže to byť náročnejšia úloha. Môže ma to zvádzať naspäť do starých koľají.

            Vytriediť a darovať niekomu núdznemu staré oblečenie môže napríklad zabrať viac času ako ich jednoducho vyhodiť. Je pre mňa príjemnejšie gestikulovať a revať na biedneho šoféra, ako by som mal jednoducho spomaliť a ustúpiť. Nikto nebude vedieť, ak nepošlem tú smútočnú pohľadnicu alebo ak neprídem do práce o hodinu skôr, aby som pomohol kolegovi.

            Cesta najmenšieho odporu je cesta, ktorou zvyčajne chcem ísť. A predsa si často vyberám vykonať náročnejšiu úlohu v záujme malých skutkov lásky voči môjmu susedovi. Tieto skutky, ktoré siahajú od priateľského úsmevu počas mojej rannej prechádzky až po rešpekt vzbudzujúce darovanie kostnej drene príbuznému s rakovinou, rozvíjajú citlivosť, šľachetnosť ducha a istú psychickú disciplínu, ktoré budem potrebovať nato, aby som v živote dokázal čeliť ťažším výzvam.

 

Len pre dnes sa pokúsim byť milý/á k niekomu, koho stretnem. Budem ohľaduplný/á, nebudem zvyšovať hlas a budem sa správať najlepšie ako viem. Nebudem zbytočne kritizovať, hľadať chyby, snažiť sa vylepšiť alebo usmerniť nikoho okrem seba.

            Slogan Len pre dnes s poradovým číslom šesť sa môže zdať takmer nezdolateľný, obzvlášť pre nováčika. Nielenže sa mám správať najlepšie ako viem a byť k druhým milý, mám sa tiež vyhýbať klebetám a kritizovaniu a nahradiť posudzovanie druhých prijatím. To je veľmi veľké sústo.

            Avšak slogany Len pre dnes stavajú jeden na druhom. V treťom sa učím, že dokážem zmeniť iba seba, v štvrtom sa rozhodujem starať sa o seba lepšie po telesnej i psychickej stránke, piaty ma žiada, aby som si pestoval láskavosť a súcit.

            Teraz iba zmiešam všetky tieto zručnosti dokopy a pridám k nim štipku uvážlivosti . Nebudem ohovárať, kritizovať alebo sa pokúšať kontrolovať druhých. Ľahšie sa to hovorí ako uskutočňuje. Ale keď rastie moja sebaúcta, moja potreba znevažovať a manipulovať druhých prirodzene klesá.

            Moja Vyššia Sila ma prijíma presne takého, aký som. Ak má rada takýmto spôsobom mňa, potom určite aj členov mojej rodiny, susedov a každého, s kým prídem do styku. Len dnes nie je nič nemožné.

 

Len pre dnes budem mať program. Nemusím sa ho presne držať, ale budem ho mať. Uchránim sa tak od dvoch vecí, ktoré mi škodia – zhonu a nerozhodnosti.

            Keď sa mi zdá, že všetky ostatné slogany Len dnes sú nedosiahnuteľné, môžem sa pevne chytiť tohto sloganu. Ide v ňom skrátka o to, aby som si uvedomoval, že som v 12-krokovom programe. Tento program ponúka prísľub vyrovnanosti, ktorú dostávam ako odmenu za moju tvrdú prácu a úprimnosť. Budem o tomto premýšľať počas dňa, aj keď priamo nerobím na krokoch.

            Čo je však prekvapujúce, keď sa táto myšlienka stáva mojou súčasťou, zisťujem, že prípady, keď sa ženiem dňom a kedy ma pohlcujú i tie najmenšie rozhodnutia, sa vyskytujú čoraz zriedkavejšie. Začínam dbať o svoju vyrovnanosť. Toto samo o sebe je veľký krok na ceste k lepším dňom.

 

Len pre dnes prestanem vravieť, „Keby som mal čas.“ Nikdy nenájdem čas na nič. Ak ho chcem, musím si ho vziať.

            Veľa z programu EA má do činenia so starostlivým využívaním môjho času. Je mi daný iba tento deň, takže ho musím prežiť s rozvahou a vďačnosťou. To znamená, že sa rozhodnem, ktoré ciele sú pre mňa najdôležitejšie a pokročím na ceste k ich dosiahnutiu. Ostatná „zaneprázdnenosť“ musí počkať.

            Mám iba 24 hodín, z ktorých časť musím vyčleniť na prácu, jedlo, cvičenie, modlitbu/meditáciu a spánok. Zvyšných pár hodín si musím žiarlivo strážiť a využiť iba na to, aby som svoj život lepšie zosúladil s vôľou mojej Vyššej Sily.

            Môže ísť konkrétne o takú malú vec, akou je každovečerné čítanie deťom na dobrú noc, ale aj o takú veľkú vec, akou je získanie vysokoškolského titulu pre dosiahnutie práce mojich snov. Budem si trénovať hovoriť nie aktivitám, na ktoré nemám čas a áno radostiam tohto života .

 

Len pre dnes si vyhradím čas na pokojnú meditáciu, v ktorej budem uvažovať o mojej Vyššej Sile, o sebe a o mojom blížnom. Upokojím sa a budem hľadať pravdu.

            Veta upokojím sa a budem hľadať pravdu často udrie nováčikom do očí. Čo je toto filozofický seminár? Hodina jogy? Nie. Je to program, ktorý ma učí žiť s vedomím, že na tomto svete nebudem večne. Budem dodržiavať svoj záväzok EA tým, že budem v kontakte s mojimi pocitmi v súvislosti so životom, láskou, smrťou, a silou väčšou ako som ja sám. Budem hľadať tieto pravdy, ktoré presahujú hranice mojich každodenných želaní a obáv.

            Budem viac ako „vykonávateľ“; uvedomím si svoj potenciál „ľudskej bytosti.“ Aby som to dosiahol, musím prestať byť neustále zaneprázdnený a začať premýšľať, modliť sa a meditovať.

            O čom premýšľam a meditujem? O mojej Vyššej Sile, sebe, programe, mojich blízkych. Počúvam pri tom jemný vnútorný hlas, ktorý rozlišuje pravdu od klamstva, vôľu Vyššej Sily od tej mojej.

            Na tento čas rozjímania môžem využívať riadenú predstavivosť, hudbu alebo literatúru EA. Môžem tiež každý deň venovať polhodinu tradičnej meditácii. Aj keď sa iba upokojím, zavriem oči a v krátkosti pouvažujem nad týmto dňom, môžem pri tom načerpať duchovnú energiu, ktorá je dôležitá pre moju prácu na programe.

 

Len pre dnes sa nebudem báť. Zvlášť sa nebudem báť byť šťastný a tešiť sa z toho, čo je v živote dobré, krásne a príjemné.

            Vyzvať ma, aby som sa nebál je ako vyzvať ma, aby som vyhral v lotérii – zdá sa to nemožné. Strach veľmi podnecoval moje konanie a rozhodnutia a spôsoboval mi veľa úzkostlivých starostí. Ale program EA spochybňuje všetky moje staré presvedčenia, domnienky a návyky, takže snáď je tiež dostatočne silný nato, aby mi pomohol premôcť môj strach.

            Prvý krok v boji s bojazlivosťou je predstaviť si v mysli deň, kedy sa zdá, že sa všetky veci vyvíjajú v môj prospech. Som pozitívne naladený, disponujem elánom a nádejou. Cítim zjednotenosť s vôľou mojej Vyššej Sily.

            Potom, keď sa ku mne priblíži prvý tieň strachu, môžem sa mu postaviť a spomenúť si na dobré pocity, ktoré som zažíval v ten jedinečný deň. Zostanem pozitívne naladený tak, že siahnem po mojich afirmáciách, ako napríklad STRACH spôsobuje, že neskutočné udalosti sa javia ako skutočné, Ja nemôžem, On môže, nechám Ho, Boh netvorí nepodarky, a pod.

            Ak si dokážem udržať obavy od tela aspoň chvíľu, začnem naberať odvahu, ktorú potrebujem nato, aby som si priznal svoj strach a potom ho pustil. Viem, že preprogramovanie mojej reakcie na strach si vyžiada určitý čas. Budem oslavovať malé víťazstvá, ktoré mi hovoria, že existuje nádej.

            Na svete okolo mňa je toľko dobrého a krásneho. Pokúsim sa otvoriť tejto dobrote a nedovolím, aby môj život ovládali obavy.

 

Len pre dnes sa nebudem porovnávať s druhými. Budem prijímať sám seba a žiť najlepšie, ako viem.

            Tento slogan Len pre dnes odo mňa žiada, aby som sa pozrel na úroveň mojej sebaúcty. Mám zo seba dosť dobrý pocit nato, aby som sa nemusel porovnávať a hodnotiť? Alebo, ak mám stále sklon pozerať sa na seba očami druhých, dokážem sa naučiť milovať sa taký, aký som?

            Predsa len, druhí ľudia nie sú takí, akými sa zdajú byť. Každý má pod maskou „normálnosti“ svoje problémy a chyby, takže moje porovnávania by boli aj tak nepresné. Ak sa musím porovnávať, tak sa porovnám so želaniami mojej Vyššej Sily pre mňa: Ako by moja Vyššia Sila chcela, aby som mal pocit sám zo seba? Aké kroky môžem podniknúť, aby som mal sám seba v úcte tak, ako ma má v úcte moja Vyššia Sila? Čo by chcela moja Vyššia Sila, aby som dnes urobil?

            S najväčšou pravdepodobnosťou jednoducho chce, aby som veril sám sebe, aby som veril, že dokážem prežiť tento konkrétny deň. Riadiť sa podľa vôle mojej Vyššej Sily často znamená len to, že robím obyčajné veci, ktoré robím každý deň, ale s vďačnosťou.

            Samovražedné myšlienky a depresia ma môžu pokúšať vrátiť sa do postele a zakryť si hlavu prikrývkou. Ale dnes už mám nejaké nástroje, ktoré môžem použiť, keď ma tieto pocity premáhajú. Slogany Len pre dnes sú len jedným z mnohých nástrojov, ktoré môžem používať nato, aby som budoval nový spôsob života prostredníctvom 12-krokového programu Emotions Anonymous.