Pokračovanie skupiny EA v Trenčíne - najbližšie stretnutie 7.10.2018

29.09.2018 22:12

Po polročnej pauze opätovne pokračujú stretnutia 12krokovej skupiny EA v Trenčíne.

Miesto: Komenského 5 /3.poschodie/, sídlisko Sihoť

Najbližšie stretnutie: 7.10.2018, v čase od 16-17:30hod 

Ďalšie stretnutia: každú druhú nedeľu, vždy v párnom kalendárnom týždni KT40, KT42, KT44....

—————

Späť