Vznik novej 12krokovej skupiny EA - v NITRE

27.02.2016 15:29
Prvé stretnutie sa koná 23.2.2016 v priestoroch budovy "Centrum Skalka", Kalvária 3, Nitra.
Ďalšie stretnutia : vždy prvý utorok v mesiaci o 18 hod.
 
 

—————

Späť