Je pogram aj pre mňa?

08.09.2014 19:46

Áno program je pre širokú verejnosť, pre ľudí ktorí majú spomínané problémy.  Na ďalších stretnutiach už nebude nikto z odborníkov, len my ktorí sme si vo svojich problémoch rovní  "na jednej lodi". Počas mítingu nereagujeme na rozprávanie druhého človeka, neradíme, učíme sa otvárať...

—————

Späť