Krok 1: Priznali sme si bezmocnosť nad vlastnými emóciami, naše životy sa stali neovládateľné.

Aby sme skutočne mohli zvládnuť Krok 1, je potrebné, na emočnej úrovni, priznať si svoju bezmocnosť nad ľuďmi, miestami, vecami a prijať fakt, že náš život neovládame úplne. Je najlepšie zaznamenávať si tieto myšlienky na papier, hoci sa pri tom môžeme cítiť nepríjemne. Ak nie sme ochotný čestne sa pozrieť na to, čo emočné problémy spôsobili v našich životoch, bude ťažké udržať si zdravý a pokojný spôsob života. Ak jasne nevidíme aký vážny je tento problém, nebudeme cítiť potrebu niečo s tým spraviť.

Predtým než začneme, je dôležité pochopiť, že vykonávanie tohto Kroku nie je priznanie si osobných nedostatkov alebo chýb.

Je to iba úprimný pohľad na to, ako naše emočné problémy zranili naše životy a životy druhých. Pri tom ako budeme vypracovávať svoj Krok 1, myslíme na nasledujúce tvrdenia:

Byť úprimný k závažnosti svojich emočných problémov a byť ochotný riadiť sa Dvanástimi krokmi nám zaručí možnosť uzdraviť sa. 

Máme väčšiu nádej udržať si zdravý životný štýl, keď prijmeme fakt, že bez pomoci programu Dvanástich krokov nemáme moc nad     vlatnými emóciami a našim životom.

Naše emócie zasahujú do našich životov a do životov druhých.

Spísať si Prvý krok nám pomôže uvedomiť si potrebu niečo urobiť s našimi emóciami.

Prvý krok je jednoducho úprimný pohľad na to, čo naše emócie spôsobili nám a iným, nie priznanie si svojich chýb.

 

Emočné problémy vznikli vo vašom živote v určitom momente. Obyčajne sa to deje pomaly. Preskúmajte ako sa to stalo, a to pomocou čo možno najúprimnejších odpovedí na nasledujúce otázky, a odhaľte tak, ako vás emócie zasiahli a spôsobili, že ste upustili zo svojich základných hodnôt. Napíšte ako sa v tejto súvislosti cítite. Odpovedzte na tieto otázky čo možno najdôkladnejšie, uveďte konkrétne prípady a približné dátumy alebo vek, atď.

1.      Popíšte svoj rodinný život počas svojho detstva. Ako by ste popísali svoj vzťah k dôležitým ľuďom vo vašom živote? Buďte detailný, opíšte každý konkrétny vzťah.

2.      Podeľte sa o svoju najradostnejšiu a najbolestivejšiu skúsenosť vo vašom živote. Buďte konkrétny. Popíšte udalosti.

3.      Kedy vám po prvýkrát vaše emočné problémy spôsobili nepríjemný pocit ? Čo sa stalo? Ako ste sa cítili?

4.      Kedy ste po prvýkrát zbadali, že vaše emočné problémy sú až také vážne? Čo sa stalo? Ako ste sa cítili?

5.      Akého druhu sú vaše problémy: strach, depresia, hnev, chlipnosť, psychosomatické ochorenie, nadmerná únava alebo iné?

6.      Niekde počas života vám emočné problémy začali narúšať veci vo vašom živote. Ako vám zasiahli do spoločenských alebo oddychových aktivít ako napríklad záľub, športu, schôdzok, dovoleniek, piknikov atď.?

7.      Narástli vaše emočné problémy počas stresu alebo nepokoja prameniaceho z práce, rodiny alebo osobných problémov? Na každý uveďte príklad.

8.      Nakoľko nepriaznivo ovplyvnili vaše emočné problémy spolužitie v rodine ? Uveďte príklady.

9.      Koľko času ste strávili tým, že ste sa sústredili na svoje emočné problémy a ignorovali ste potreby ľudí okolo vás?

10.  Povedzte ako vám vaše emočné problémy spôsobili spoločenské problémy, napr. stratu priateľov, sexuálne poruchy alebo prehnané nároky na druhých. Povedzte ako vám vaše emočné problémy narušili vzťahy. Ako sa v súvislosti s tým teraz cítite?

11.  Povedzte ako vám vaše emočné problémy spôsobili pracovné problémy ako napr. neprítomnosť v práci, strata povýšenia, alebo strach z vyhorenia. Čo sa dialo, keď ste neboli schopný dobre vykonať svoju prácu?

12.  Povedzte ako vaše emočné problémy spôsobili to, že ste druhým vyčítali alebo ich obviňovali za vaše problémy. Napíšte aké konkrétne problémy ste použili ako výhovorky. Aká bola vaša najobľúbenejšia výhovorka? Uveďte príklady.

13.  Vymenujte emočné problémy, ktoré ste sa snažili sami vyriešiť. Ako ste uspeli?

14.  Vymenujte veci, v ktorých sa cítite silný a môžete ich vo svojom živote zmeniť

15.  Prečo ste sa rozhodli vyhľadať pomoc v programe EA? Akým spôsobom očakávate, že vám skupina EA pomôže?  Do akej miery ste ochotný urobiť zmeny vo svojich postojoch, aby ste získali emočné zdravie?