Dodržiavanie zásad a používanie nástrojov programu je základom úspechu v programe. Výsledkom je znovu nájdený vnútorný pokoj a vyrovnanosť. 

Nástroje programu: stretnutia EA, literatúra EA, Dvanásť krokov, Tradície, Koncepty, Prísľuby, Len pre dnes, Slogany