Pár odpovedí na otázky, ktoré prichádzajú....

29.05.2014 00:00
Áno program je pre širokú verejnosť, pre ľudí ktorí majú spomínané problémy. 
Na ďalších stretnutiach už nebude nikto z odborníkov, len my ktorí sme si vo svojich problémoch rovní  "na jednej lodi". Počas mítingu nereagujeme na rozprávanie druhého človeka, neradíme, učíme sa otvárať svoje vnútro, nadobúdame stratenú dôveru v seba a v druhých. 
Učíme sa zdieľaním, počúvaním skúseností iných s programom a aplikáciou nástrojov programu v každodennom živote. 
Stretnutia nie sú limitované počtom. Na stretnutí môže byť 1 človek, 20, aj 60 ľudí... Kto chce príde, kto chce odíde, kto nechce nemusí rozprávať, nie je povinné žiadne členstvo, záväzky, poplatky. Povinné je jedine dodržiavať zásady komunikácie, tradície a princípy programu počas mítingu EA.

—————

Späť