Pozvánka na 1. stretnutie EA v Trenčíne /1. svojpomocná skupina EA na Slovensku/

26.05.2014 18:37

Prvé stretnutie EA sa bude konať 1.6.2014 v TN v čase od 16-18 hodiny v budove Trenčianskej Univerzity. Pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o pozitívnych vplyvoch 12-krokového programu na rôzne druhy emočných problémov (depresie, úzkosti, smútok, hnev...), závislostí (alkohol, drogy, automaty...), a spoluzávislosti (na inej osobe). 

Účasť potvrdili viacerí členovia iných 12-krokových programov  AA /anonymní alkoholici/, NA /anonymní narkomani/, GA /anonymní gembléri/, CODA /spoluzávislí/, DDA /Dospelé deti alkoholikov/, Al-anon /príbuzní alebo blízki priatelia alkoholikov), ochotní podeliť sa o osobné skúsenosti s programom.

Na záver stretnutia bude možnosť vypočuť si názor odborníčky z oblasti psychológie na 12-krokový program, a taktiež vám odpovieme na všetko, čo vás bude zaujímať ohľadom programu.

—————

Späť