Zmena priestorov pre mítingy EA v Trenčíne

30.10.2016 11:07
Od novembra 2016 mení skupina EA v Trenčíne priestory stretávania sa. Termíny aj čas zostávajú, každú druhú nedeľu vždy v párnom kalendárnom týždni v čase od 16-18hodiny /už nie na trenč. univerzite/, ale v centre pre rodinu Trenčín /pešia zóna v centre TN, ul. rovnobežná s Palackého/.
Prvé stretnutie v nových priestoroch sa bude konať 6.11.2016 o 16hodine.
 
Adresa miesta konanie mítingov EA
CPR Trenčín, o.z.
Farská 12
911 01 Trenčín

—————

Späť