KedyKaždý štvrtok   /tel. kontakt nižšie

O koľkej:  o 18 hod

Kde:  priestory fary pri evanielickom kostole, ul. Strečnianska 15 /Petržalka/ v Bratislave

tel. kontakt: Dušan  0907 136 231            

Prvé stretnutie:  26.4.2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedy: Každú druhú sobotu vždy v nepárnom kalendárnom týždni KT19,21,23  

O koľkej: o 15 hod

Kde: priestory fary pri evanielickom kostole, ul. Strečnianska 15 /Petržalka/ v Bratislave

e-mail kontakt:  anrom64@gmail.com