Historia 12 krokového programu EA

Zakladateľmi prvého 12 krokového programu je spoločenstvo Anonymných alkoholikov (AA, r. 1932), ktoré je dnes najrozšírenejšou svojpomocnou skupinou na svete. Inšpirovali vznik mnohých ďalších skupín stojacich na rovnakých základoch – Anonymní narkomani, Anonymní gambleri, Anonymní „prejedači“ (Overeaters Anonymous), Al-anon (pre príbuzných, najmä partnerov alkoholikov), Dospelé deti alkoholikov, Alateen (deti alkoholikov) a taktiež aj Emotions Anonymous (EA) - ľudia, ktorí majú ťažkosti so zvládaním svojich emócií. EA bolo založené v júli 1971 v St. Paul Minnesote, skupinou ľudí, ktorí boli pôvodne členmi iných dvanásťkrokových programov. Špecifikom všetkých 12 krokových programov, sú jasne formulované zásady /12 krokov, 12 tradícií/, ktorými sa riadia jednotliví členovia i celé hnutie. Striktné dodržiavanie stanovených zásad vedie k úspešnosti programu.