Čo môžete očakávať od stretnutí EA.

Kto chodí na EA mítingy? Mítingy navštevujú muži a ženy, ktorí sú nespokojní so svojim životom, zažívajú emočné ťažkosti a hľadajú pomoc.

Budú EA stretnutia vhodné aj pre mňa? Na EA mítingoch je každý vítaný. Nerozlišujeme medzi druhmi emočných ťažkostí, neposudzujeme ani nevyhlasujeme, že niektoré problémy sú vážnejšie ako tie iné.  Nezáleží na tom, čo cítiš, pravdepodobne nájdeš niekoho ďalšieho, ktorý prežíva podobné pocity.

Celé roky sa snažím získať nad sebou kontrolu. Ak prídem do EA, znamená to, že som emocionálne chorá? Prvý krok k uzdraveniu hovorí, že sme bezmocní voči vlastným emóciám. Nie je to to isté ako vyhlasovať, že sme duševne chorí. Samotný fakt, keď sme pocítili, že sme bezmocní voči našim emóciám, prináša nádej, že sa môžeme naučiť zlomiť ich nadvládu nad nami a naštartovať proces uzdravovania.

Ak si členovia EA navzájom nedávajú rady alebo odporúčania, ako môžem očakávať pomoc od skupiny členov rovnako citovo dysfunkčných ako som ja? Neprichádzame do EA, aby niekto za nás riešil naše problémy. Namiesto toho, prichádzame, aby sme sa so skupinou podelili o naše skúsenosti a tým, že zdieľame naše pocity a vnímame porozumenie členov bez toho, že by nás odsudzovali, zisťujeme, že naše problémy sa už zdajú byť menej závažné. Tým, že počúvame zdieľania iných členov, zisťujeme, že to, čo cítime nie je ojedinelé ani iracionálne a že aj tí ostatní majú rovnaké pocity. Toto nám pomôže zbaviť sa strachu, že sme narušení a niet nám pomoci.

Ak je pre mňa ťažké hovoriť pred ostatnými, aký úžitok môže pre mňa míting mať? Napriek tomu, že zdieľanie našich pocitov hrá dôležitú úlohu v našom uzdravovaní, taktiež môžeme získať pomoc prostredníctvom počúvania. Čerpáme z počúvania toho, čo ostatní potrebujú zdieľať, pretože sa učíme, že nie sme ojedinelí. Takéto zdieľanie vytvára medzi nami puto. Po čase, tí, ktorí sú príliš hanbliví alebo ubolení na to, aby rozprávali, zistia, že sa pomaly začnú otvárať a odkryjú svoje pocity, ktoré im spôsobujú starosti.

Bude ma niekto nútiť k tomu, aby som rozprával? Nikto by nemal. Všetci členovia na všetkých mítingoch majú slobodnú vôľu, či sa budú s ostatnými zdieľať alebo nie. Záleží to na ich momentálnych pocitoch. Každý z nás z času na čas cítil potrebu mlčať a my to u každého rešpektujeme. Ako uistenie pre teba, že máš príležitosť sa zdieľať, ťa vedúci skupiny môže pozvať, aby si tak urobil. Ak však jednoducho povieš „ posúvam ďalej“ je to chápané tak, že sa chceš na mítingu zúčastniť v tichosti.

Kto je vedúci skupiny? Dostanem od vedúceho skupiny rady, odporúčania? Nikto na našich mítingoch by nemal radiť druhým. Vedúci skupiny je člen skupiny, ktorý je oprávnený iba viesť daný míting. Táto osoba nie je poradca ani mentor a nie je dôležitejšia, ako ktorýkoľvek iný člen skupiny. Ktokoľvek zo skupiny môže viesť míting, ak si to želá. Najlepšie je, ak každý týždeň vedie míting iný člen skupiny.

Niekedy ma moje neovládateľné emócie desia. Počas takéhoto obdobia sa zdajú byť nezmyselné, absurdné. Bude toto niekto kritizovať? Naše koncepty EA navrhujú, aby členovia skupiny nikdy neodsudzovali ani nekritizovali iných. Čokoľvek cítite, mohol cítiť aj ktorýkoľvek iný člen skupiny, bez ohľadu na to, aké iracionálne sa vám vaše pocity javia. V skutočnosti veľa z nás nachádza v EA bezpečný prístav, v ktorom môže čokoľvek odhaliť a nájsť porozumenie. Ďalší z konceptov EA odporúča, že čokoľvek, čo sa na mítingu povedalo tam musí aj zostať a neopakovať sa ostatným, ktorí sa na mítingu nezúčastnili.  

Zdieľanie svojich myšlienok a pocitov je fajn, ale čo v prípade ak cítim potrebu spätnej väzby? Napriek tomu, že mítingy dodržiavajú pravidlo zdieľania bez reakcií alebo diskusie, členovia majú možnosť konverzovať s ostatnými členmi skupiny mimo mítingu. Veľmi často nájdeš v skupine jedného alebo viac ľudí, ktorí sú ti určitým spôsobom blízki. Môžu sa rozvinúť úzke priateľstvá.

Musím byť oficiálne členom jednej skupiny? Nie nemusíš. Ak sa v tvojom okolí nachádzajú viaceré mítingy, môžeš navštevovať toľko mítingov koľko si zvolíš. Väčšina ľudí si nájde skupinu, v ktorej sa cíti najpríjemnejšie a tú navštevuje. Avšak, máš slobodnú vôľu zmeniť skupinu alebo navštevovať toľko skupín, koľko si želáš.

Ako dlho by som mala chodiť na mítingy? Tak dlho ako len chceš. Väčšina členov navštevuje mítingy pravidelne, pretože mítingy slúžia ako podpora vytvárania si pevnejšej emocionálnej stability. Veľa členov plánuje pokračovať v programe do konca svojho života, lebo EA sa stáva spôsobom ich života a zdieľaním svojich skúseností chcú byť nápomocní pre nováčikov. Avšak na túto otázku si musí dať každý odpoveď sám.

Veľa EA mítingov sa koná v priestoroch cirkevných alebo nemocničných zariadení. Znamená to, že sú podporované týmito inštitúciami? Nie. Väčšina cirkevných zariadení je chápavých ku skupinám 12- krokových programov a poskytujú im priestory zdarma alebo za minimálne poplatky. Niektoré nemocničné zariadenia považujú 12- krokové skupiny za cenné pokračovanie ich vlastnej starostlivosti o pacienta a preto im umožňujú viesť mítingy v ich priestoroch.

Je isté, že mi EA pomôže? Nikto nezaručuje, že akýkoľvek 12-krokový program prinesie trvalé uzdravenie. Môžeme len potvrdiť, že veľa ľudí našlo úľavu a uzdravenie práve prácou na 12 krokovom programe. Najlepšie je vypočuť si, aké skúsenosti majú členovia, ktorí s programom pracujú dlhšie a čo im program prináša.

Je EA finančne závislá inštitúcia?  Nie je. Všetky príspevky na mítingoch sú dobrovoľné a sú použité na pokrytie výdavkov skupiny. Neplatia sa žiadne povinné poplatky ani členské príspevky. Prispieť možno zakúpením EA literatúry, kto má záujem.

 

Toto sú otázky, ktoré sa zvyčajne pýtajú nováčikovia, ktorí prichádzajú do EA. Možno máš nejaké ďalšie otázky. Navrhujeme ti, aby si navštívil míting EA a sám zažil vrelú a priateľskú atmosféru v skupine. Rozhodne budeš mať možnosť spýtať sa ostatných členov na všetko, čo by ťa mohlo zaujímať. Tešíme sa, že budeme môcť zdieľať náš program s tebou!