Ako Fungujú Naše Stretnutia

Prečo sú stretnutia koncipované krok po kroku ?

Naše stretnutia sú štruktúrované tak, aby pomohli jednotlivcom, ktorí chcú dosiahnuť a udržať si duševné zdravie pomocou uplatňovania Dvanástich Krokov v každodennom živote. Zistili sme, že tieto kroky sú nevyhnutné pre dosiahnutie osobnostnej zmeny, rastu a obnovy. Na našich stretnutiach preberáme každý týždeň iný krok, a delíme sa so skúsenosťami o tom, ako sa daný krok prejavuje v našom živote a ako nám pomáha. Dozvedáme sa viac o jednotlivých krokoch tým, že si vypočujeme myšlienky druhých.

Čo ak som s danými krokmi ešte nikdy nepracovala ?

Nezáleží na tom, aký krok sa momentálne preberá keď nováčik na stretnutie príde prvýkrát.Vždy sa môžeme podeliť o naše pocity ohľadne jednotlivých krokov a taktiež o to, či tomu rozumieme. Ako sa snaží načúvať druhým väčšinou sa „chytí“ na to, čo ostatní zdieľajú.

Hovoriť  o problémoch alebo o riešeniach ?

Zistili sme, že má väčší zmysel diskutovať o riešeniach skôr než o problémoch. Pred príchodom do spoločenstva EA, väčšina z nás strávila mnoho hodín diskusiou o našich problémoch, a výsledkom je zistenie, že sme vlastne obeťami týchto problémov. Mnohokrát sme cítili ľútosť voči sebe samým, to však nikdy nepomohlo. Ak budú naše stretnutia vedené v duchu zdieľania si skúseností typu aký strašný mal kto týždeň a akí nešťastní sme sami so sebou či ľuďmi v našom živote, získame tým veľmi málo a prakticky nulový nadhľad nad vecou. Prácou na Dvanástich Krokoch, budeme schopní spojiť konkrétny krok s našim emočným problémom, a pochopiť tak, ako je možné aplikovať daný krok na našu situáciu. Zo stretnutia odchádzame s pocitom optimizmu a nádeje, pretože vnímame nové nápady, ako sa vysporiadať so svojimi problémami a urobiť pozitívne zmeny.

Prečo nedávame priestor skákaniu do reči a spätnej väzbe v priebehu sedení ?

Skákanie do reči znamená prerušiť iného človeka nevyžiadanou poznámkou počas jeho preslovu. Príkladom tohto je aj rozprávanie sa s treťou osobou zatiaľ čo niekto hovorí o svojich problémoch. Odvádza to pozornosť od toho, čo dotyčná osoba hovorí. Tým, že sa odstráni rušenie prejavu a podávanie spätnej väzby, všetci členovia majú možnosť zdieľať svoje pocity vtedy, keď si to želajú, bez toho aby ich niekto rušil pripomienkami a návrhmi, čo by mali urobiť. Takto ostáva priestor, aby sa každý sústredil sám na seba a pomohol svojmu vlastnému vnútru, skôr než dával rady ostatným. Niekedy sa stáva, že nový člen požiada o spätnú väzbu na konkrétny problém. Ak sa tomu vyčlení na sedeniach čas, môže to druhých pripraviť o ich čas na zdieľanie svojich problémov, alebo to môže účastníkov odvrátiť z témy stretnutia. Ak chce niekto radu, je lepšie využiť k tomu čas pred alebo po sedení. Rozhovory na telefóne medzi členmi spoločenstva v priebehu týždňa môžu byť dobrým spôsobom, ako sa podeliť o svoje skúsenosti trocha osobnejšie, než to dovoľuje stretnutie. Najlepšia podpora, akú môžeme dať účastníkom, je počúvať a zdieľať svoje skúsenosti s Dvanástimi Krokmi.

Čo ak niekto odbočí od predmetu sedenia ?

Pre celú skupinu je dôležité, aby nikto počas rozprávania neodbáčal od témy. Ak sa to prihodí často, môže ktorýkoľvek člen (nielen vedúci) jemne, zdvorilo a citlivo dotyčnej osobe pripomenúť, že je potrebné vrátiť sa k diskutovanej téme. Toto je napríklad situácia, kedy je prerušenie naopak vhodné.

Ako sa vyberá vedúci stretnutí ?

Novovzniknuté stretnutia vždy vedie človek, ktorý ich začal. Po niekoľkých stretnutiach sa zvyčajne spýta, či by chcel niekto iný dobrovoľne viesť nasledujúce stretnutia.

Obvykle sa dovtedy všetci členovia dostatočne v spoločenstve „udomácnia“, a uvedomia si, že vedúci skupinky nemá odpovede na všetko. Vodca je proste niekto, kto je ochotný dodržiavať odporúčaný formát stretnutí a začínať a končiť stretnutia načas. Nikto nie je nútený do vedenia stretnutí, ak sa na to necíti.

Prečo sa nebavíme o náboženstve ?

Program Dvanástich Krokov je založený na viere vo Vyššiu Moc tak ako ju my chápeme. Možno sme zvyknutí byť súčasťou skupín, ktorých cieľom je súlad všetkých členov v ponímaní viery. Preto môže niekoho vystrašiť predstava, že v miestnosti plnej EA členov je odrazu v poriadku, ak každý z nich má inú predstavu o Vyššej Moci alebo žiadne vnímanie Vyššej Moci ako také. V spoločenstve EA rešpektujeme jeden druhého tým, že sa nesnažíme zmeniť názor druhého. To neznamená, že náboženstvo nemožno nikdy spomenúť, ale naše zameranie je na náš vlastný duchovný rast a individuálne poňatie Vyššej Moci v takej forme, aká vyhovuje každému z nás.

Prečo v štúdiu jednotlivých krokov pokračujeme ?

Ako sa spätne vraciame k jednotlivým krokom rastie aj naše pochopenie ohľadne nich. Mnohokrát členovia priznali, že pri opakovanom čítaní si jednotlivých krokov tam zbadali slovo alebo frázu, ktorú si predtým nevšimli, a celý koncept im dal úplne nový význam. Ako postupne narastá naše vnímanie samých seba, vidíme rôzne spôsoby ako konkrétny krok aplikovať v každodennom živote. Zisťujeme, že preberané kroky sa v podstate dajú uplatniť vo všetkom, čo sa v našom živote deje.

Ako pracovať s krokmi ?

Nejestvuje správny alebo nesprávny spôsob, ako pracovať s Krokmi, ale väčšina členov zisťuje, že najefektívnejšie je preberať ich po poradí. Bez toho, aby sme sa na základe prvých krokov niečo naučili o sebe, je ťažké niečo získať z ďalších krokov. Pomáha prečítať si knihu o Spoločenstve Anonymných s Emocionálnymi Problémami a brožúrku Krok za Krokom, pričom oboje poskytujú návod k tomu, ako program Dvanástich Krokov zvládnuť. Táto literatúra nám udáva smer v tom, ako program Krokov zvládnuť, a ak sa ju zdieľame s poradcom alebo iným členom EA spoločenstva, pomáha nám učiť sa dôvere a bezvýhradnej ničím nepodmienenej láske — možno pre mnohých z nás po prvý krát v živote.

Kto je to sponzor ?

Sponzor je niekto, kto pracuje s programom Dvanástich Krokov a je ochotný zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti s inými. Sponzor je človek, kto má nadhľad nad našou situáciou, nie je v nej emocionálne zainteresovaný a môže nám vedieť poradiť, ako máme aplikovať program Dvanástich Krokov v každodennom živote. 

Ako si sponzora vyberáme ?

Voľba poradcu je veľmi osobné rozhodnutie. Počúvajte, čo ľudia na stretnutiach hovoria, a nájdite si niekoho, komu dokážete dôverovať a s kým sa cítite dobre. Je prospešné vybrať si niekoho, kto už dosiahol určitú úroveň v rámci programu Dvanástich Krokov a nejakým spôsobom mu to pomohlo. Požiadajte dotyčného, aby vám prezradil, ako sa mu to podarilo. Zvyčajne veľmi nepomáha vybrať si niekoho, s kým sa budete podporovať v sebaľútosti. Je v poriadku zmeniť sponzora ak zistíte, že dotyčná osoba vám nevie poskytnúť to, čo potrebujete k osobnostnému rastu v rámci programu EA. Ak vám niekto sponzorstvo odmietne, nemusíte to vziať v zlom. Nikto nie je povinný byť poradcom. Dotyčný človek sa na to nemusí cítiť aby dokázal druhému poskytnúť takúto oporu. V takom prípade sa spýtajte niekoho iného a verte vo Vyššiu Moc svojich vlastných rozhodnutí.

Ako dlho je potrebné sedenia navštevovať ?

Odporúčame sa zúčastniť šiestich až dvanástich stretnutí predtým, než sa rozhodnete, či spoločenstvo EA je pre vás. Väčšina ľudí spočiatku vníma tieto kroky a program ako mätúce, a zvyčajne to chce viac ako jedno alebo dve stretnutia, aby sa ozdravujúci proces mohol začať. Odporúčame vám vyskúšať rôzne skupiny stretnutí vo vašej oblasti, a nájsť tú, kde sa budete cítiť najpohodlnejšie.