POMOC  PRE  LEPŠÍ  ŽIVOT

Je  EA vhodné aj pre teba?

 1. Cítiš často nervozitu, napätie, únavu?      
 2. Ľahko ťa vydesia bežné situácie?
 3. Trpíš nevoľnosťou, alebo častými bolesťami hlavy?
 4. Máš problémy so spánkom? Nemôžeš spať, alebo trpíš potrebou nadmerného spánku?
 5. Zažívaš náhle zmeny nálad?
 6. Ješ aj keď necítiš hlad, alebo naopak trpíš nechutenstvom?
 7. Často sa cítiš smutná alebo plačeš bez zjavného dôvodu?
 8. Si ľahko citovo zraniteľná?
 9. Máš problém rozhodovať sa?
 10. Prejavuje sa u teba nezáujem vo viacerých oblastiach?
 11. Často cítiš vinu, aj keď v skutočnosti nemáš dôvod?
 12. Si často zaujatá sama sebou a svojimi starosťami, máš problém sústrediť sa?
 13. Stratila si záujem o činnosti, ktoré ti kedysi robili radosť?
 14. Chýba v tvojom živote radosť a nič ťa neteší?
 15. Cítiš, že si zbytočná?
 16. Uvažovala si niekedy o samovražde?
 17. Cítiš sa takmer stále unavená?
 18. Máš problém zapadnúť do kolektívu?
 19. Cítiš sa často odlišná a osamelá?
 20. Mávaš často pocit zlyhania?
 21. Zisťuješ, že čokoľvek niekto druhý urobí alebo navrhne je pre teba neprijateľné.
 22. Si podráždená alebo hrubá k ľudom ktorých miluješ?
 23. Často využívaš prácu, jedlo, televíziu, alkohol, lieky alebo drogy ako spôsob úniku?
 24. Stratila si vieru, že tvoj život môže byť ešte niekedy iný?

 

Tieto pocity môžu byť príznakmi emočných problémov. EA by ti s týmto mohlo pomôcť. Zistíš, že aj ostatní zažívajú rovnaké pocity a nie si v tom sám. 12-krokový program EA funguje. Veríme, že môže pomôcť komukoľvek , kto túži po zmene.