SLOGANY 

 1. Pusti to a nechaj to na Boha   (Let go and let God)

 2. Nie si sám   (You are not alone)

 3. Deň po dni   (One day at a time)

 4. Ži a nechaj žiť   (Live and let live)

 5. To najdôležitejšie sprav ako prvé   (First things first)

 6. Všímaj si to dobré   (Look for the good)

 7. S Božou milosťou   (By the grace of God)

 8. Spoznaj sám seba – buď úprimný   (Know yourself – be honest)

 9. Aj toto pominie   (This too shall pass)

 10. Potrebujem ľudí   (I need people)

 11. Nekomplikuj to   (Keep it simple)

 12. Mám možnosť voľby   (I have a choice)

 13. Zober si len to čo potrebuješ, ostatné nerieš. (Take what do you need and leave the rest)

 14. Nič strašné sa nedeje (No big deal)