PRÍSĽUBY

 1. Nachádzame novú slobodu  pocit šťastia.
 2. Neľutujeme svoju minulosť a ani nezatvárame za ňou dvere.
 3. Pochopíme, čo znamená vyrovnanosť a objavíme pokoj mysle.
 4. Bez ohľadu na to na, na ktorom stupni vývoja sa nachádzame, vidíme, aké prospešné môžu byť naše skúsenosti pre iných.
 5. Pocity zbytočnosti a sebaľútosti sa vytrácajú.
 6. Menej sa zaoberáme sebou, silnie náš záujem o druhých.
 7. Sebectvo sa stráca.
 8. Mení sa náš celkový postoj a pohľad na život.
 9. Zlepšujú sa naše vzťahy s inými ľuďmi.
 10. Intuitívne vycítime, ako zvládnuť situácie, ktoré nás zvykli vyviesť z rovnováhy.
 11. Nadobúdame vnútorný pocit bezpečia.
 12. Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo by sme my sami nedokázali.  

 

Sú tieto sľuby prehnané? Nemyslíme. Splnia sa nám – niekedy rýchlo, inokedy pomaly. Ak budeme na sebe pracovať, vždy sa uskutočnia.