KONCEPTY

 1. Prišli sme do EA, aby sme sa naučili, ako žiť novým spôsobom života pomocou 12- krokového programu EA, ktorý obsahuje Dvanásť krokov, Dvanásť Tradícií, Princípy, Modlitbu vyrovnanosti, Slogany, Len pre dnes, EA literatúru, týždenné stretnutia, telefonický a osobný kontakt a život podľa programu Deň po dni. Neprišli sme kvôli inej osobe – prišli sme pomôcť sami sebe a podeliť sa s ostatnými o svoje skúsenosti, silu a nádej.
 2. Sme odborníkmi len na svoje vlastné príbehy; ako sa snažíme žiť pomocou programu, ako nám program pomáha a čo pre nás EA robí. Nikto nehovorí za EA ako celok.
 3. Rešpektujeme anonymitu – nekladieme otázky. Usilujeme sa o vytvorenie atmosféry lásky a prijatia. Nezaujímame sa o to, kto si alebo čo robíš. Si u nás vítaný.
 4. Neodsudzujeme, nekritizujeme, nehádame sa. Nedávame si rady týkajúce sa osobných alebo rodinných záležitostí.
 5. EA neslúži ako diskusné fórum na neustále prehodnocovanie nášho trápenia, ale ako spôsob naučiť sa odpútať od neho. Časť našej vyrovnanosti prichádza aj so schopnosťou žiť spokojne aj s nevyriešenými problémami.
 6. Nezaujímame sa o náboženské, politické, národné alebo medzinárodné otázky, ani o otázky vierovyznania. EA nevyjadruje žiadny postoj k vonkajším záležitostiam.
 7. EA je duchovný program, nie náboženský. Neobhajujeme žiadne konkrétne vierovyznanie.
 8. Kroky nás vedú k viere v Silu väčšiu ako sme my sami. Tou môže byť ľudská láska, sila dobra, skupina, príroda, vesmír, Boh alebo čokoľvek iné, čo si človek zvolí za svoju Vyššiu moc.
 9. My používame program, neanalyzujeme ho. Porozumenie prichádza so skúsenosťami. Každý deň aplikujeme nejakú časť programu do nášho osobného života.
 10. Nie je vhodné zovšeobecňovať stav choroby alebo zdravia. Môžeme mať odlišné symptómy, ale emócie ukryté pod povrchom sú rovnaké alebo podobné. Zistíme, že v našich ťažkostiach a zdravotných problémoch nie sme ojedinelí.
 11. Každý človek má právo na vlastný názor  môže ho vyjadriť na stretnutí v rámci pravidiel EA. Všetci sme si rovní, nikto nie je dôležitejší ako ten druhý.
 12. Súčasťou príťažlivosti a jedinečnosti EA programu je fakt, že na stretnutiach môžeme povedať čokoľvek chceme a vieme, že to tam aj zostane. Všetko, čo počujeme na stretnutí, cez telefón, alebo od iného člena programu je dôverné a nepovie sa to nikomu- členom EA medzi sebou, rodine, známym ani priateľom.