LEN PRE DNES – rozhodnutie je na mne

(JUST FOR TODAY: the choice is mine)

 1. Len pre dnes: Skúsim žiť len pre tento deň, nebudem sa púšťať  do riešenia všetkých problémov naraz. Môžem urobiť niečo pre túto chvíľu a nenechám sa odradiť pokračovať v tom i naďalej.
 2. Len pre dnes: Skúsim byť šťastná, uvedomujem si, že moje šťastie nezávisí od toho, čo druhí urobia, povedia, alebo od toho, čo sa okolo mňa deje. Šťastie je výsledkom môjho vnútorného pokoja.
 3. Len pre dnes: Skúsim prijať realitu takú aká je a nebudem na silu vyžadovať, aby sa všetko prispôsobilo mojim túžbam.
 4. Len pre dnes: Postarám sa o svoje fyzické zdravie, budem pracovať so svojou mysľou a zaoberať sa duchovnom.
 5. Len pre dnes: Nezištne urobím pre niekoho niečo dobré bez toho, že by o tom vedel. Spravím aspoň jednu vec, ktorú bežne nerada robím, ako prejav mojej lásky k blížnemu.
 6. Len pre dnes: Pokúsim sa byť milá ku každému, koho stretnem. Budem ohľaduplná, nebudem zvyšovať hlas a budem sa správať najlepšie ako viem. Nebudem zbytočne kritizovať a hľadať chyby, ani sa snažiť nikoho naprávať a riadiť.
 7. Len pre dnes: Budem mať program. Možno sa ním nebudem vždy presne riadiť, ale budem ho mať. Uchránim seba od zhonu a nerozhodnosti.
 8. Len pre dnes: Prestanem si hovoriť „Keď budem mať čas“. Ak si chcem čas naozaj nájsť, tak si ho nájdem.
 9. Len pre dnes: Vyhradím si čas na pokojnú meditáciu, kedy budem rozjímať o Vyššej sile, o sebe a o svojom blížnom. Budem relaxovať a hľadať pravdu. 
 10. Len pre dnes: Nebudem sa báť, konkrétne nebudem sa báť byť šťastná, budem sa tešiť z dobrého a z toho, čo je v živote krásne a príjemné.
 11. Len pre dnes: Nebudem sa porovnávať s ostatnými. Prijmem samú seba a budem sa snažiť žiť najlepšie ako dokážem.
 12. Len pre dnes: Rozhodla som sa veriť, že dokážem žiť len pre tento deň.