DEPRESIA

Už samotné čítanie či počutie slova depresia môže u viacerých spôsobiť úzkosť. Môže nám pripomenúť  nepríjemné spomienky z minulosti, na ktoré sme chceli zabudnúť.

Ale to nie je dôvod na to, aby sme sa vyhýbali práci s našou depresiou.

Čo je to depresia?

Depresiou sa označujú  pocity sebaľútosti, zamrznutej zlosti, naučenej bezmocnosti alebo obranný mechanizmus používaný na vyhýbanie sa konfliktom.

Postihuje celé telo, včítane nálady, myšlienok a správania. Depresia spôsobuje neschopnosť reagovať na všetky alebo niektoré podnety. Ovplyvňuje spánok, chuť do jedla, to ako sa cítime a čo si myslíme. Tiež ovplyvňuje náš pracovný výkon, náš výzor i naše zvládanie bežného života. Môžeme sa cítiť stále smutní, môžeme často plakať, bez toho, aby sme vedeli prečo. Depresia spôsobuje stratu zmyslu pre humor, aj pokles sexuálnej túžby.

Pri depresii sa objavuje aj neschopnosť radovať sa, rozhodovať, sústrediť sa alebo spomenúť si na niečo. Môžeme byť úzkostní, nahnevaní, podráždení, apatickí,  môžeme pociťovať vnútornú prázdnotu, zažívať pocity viny, bezmocnosti, beznádeje a tiež je zmenený náš úsudok. Môžeme byť veľmi vystrašení a veriť, že nikomu na nás nezáleží. Izolujeme sa od okolia. Depresia môže byť mierna, trvajúca len krátko alebo ťažká, javiaca sa ako nezvratná. Vnímame našu bolesť a naše úsilie ako príliš veľké a môže sa nám zdať, že svetu bude lepšie bez nás. Môže sa objaviť deštruktívne správanie sa, myšlienky na samovraždu alebo aj samovražedný pokus.

Ak hľadáte alternatívu, čítajte ďalej!

Je veľmi dôležité poznamenať, že depresia nie je znakom slabosti osobnosti. To nie je stav, ktorý sa dá len tak potlačiť. Niektorí, dobre to mysliaci, kamaráti hovoria „vzchop sa“ alebo „kašli na to“, ale uzdravenie nie je také jednoduché. Často je nutné vyhľadať odbornú pomoc.

Spoločenstvo EA môže veľkou mierou pomôcť ľuďom s depresiami žiť opäť plnohodnotný život.

Prečo sa stávame depresívnymi?

Neprejavovanie našich pocitov, obzvlášť hnevu, môže byť dôvodom ochorenia. Neprijímame samých seba, našu situáciu, našu minulosť alebo naše omyly počas života. Naša depresia je obranný mechanizmus, keď sa nechceme dostať do konfliktu. Depresia je náš spôsob úniku pred realitou. Niektorí ľudia majú vrodené riziko pre vznik depresie. Chemická nerovnováha alebo aj iné zdravotné dôvody môžu spôsobiť depresiu.

U niektorých ľudí sa prejaví depresia pri náročných životných situáciách. Tiež nízke sebavedomia a pesimistické vnímanie seba a svojho sveta môže spôsobiť depresiu.

Vyjadrovanie našich pocitov

V ranom detstve sme sa mohli naučiť, že nebolo dobré ukázať ostatným, čo cítime. Mohli sme byť veľmi kritizovaní za záchvaty zlosti alebo hnevu voči tým, u ktorých sme cítili, že to spôsobili. „Prestaň už revať!“ alebo „Tu máš, aby si mal prečo plakať“ mohli byť vety, ktoré sme počuli aj v našej mladosti.  V určitých situáciách mohlo byť neprijateľné prejaviť svoj strach. Možno sme sa naučili neukazovať navonok tieto pocity. „Buď statočný, veľkí chlapci a veľké dievčatá sa neboja.“

Ak sme sa necítili bezpečne pri prejavovaní takýchto pocitov, tak sme ich možno obrátili voči sebe samým. Bolo bezpečnejšie a ľahšie vyhnúť sa konfliktu a držať tieto pocity vo svojom vnútri. Ak sme to robili alebo to robíme, tak naše vnútro je zaplnené nevyjadrenými emóciami. Tento „zamrznutý hnev“ nás znehybňuje.

Čoskoro si už ani neuvedomujeme situácie, ktoré v nás vyvolávajú smútok, hnev, nenávisť, strach alebo radosť. Mylne môžeme veriť, že sme šťastní ľudia, lebo len zriedka cítime hnev alebo strach. V skutočnosti však len popierame tieto pocity. Na druhej strane, zdanlivo nevinné poznámky alebo bezvýznamné udalosti nás vyvedú z miery a cítime sa veľmi nahnevaní. Depresia môže vzniknúť, ak nie sme v kontakte so svojimi pocitmi.  

12 krokový program EA môže pomôcť

Depresia nás môže dostať na naše emočné dno, tak začneme navštevovať stretnutia EA.Mnohí z účastníkov stretnutí mali príznaky depresie  jeden raz alebo viackrát.V stave depresie sa cítime mizerne. Veríme, že zdieľanie našich problémov na stretnutiach môže byť užitočné. Avšak EA stretnutia nie sú len miestom, kde neprestajne skúmame naše útrapy, ale sú miestom, kde sa učíme hľadať spôsoby zvládania života. Pomáha zameriavanie sa na riešenia a nie na problémy. Na druhej strane, na stretnutiach na nás môže depresia tak silno pôsobiť, že môžeme sotva prehovoriť. Často sa cítime zahanbení a vinní, keď sme depresívni, akoby byť depresívnym znamenalo slabosť osobnosti. 

Keď učíme členov EA, že “nie je užitočné nálepkovať rôzne stupne choroby alebo zdravia“, cítime úľavu a prijatie. Je pre nás ľahšie podeliť sa so svojimi myšlienkami a pocitmi, ak na stretnutiach vládne atmosféra lásky a prijatia.

 Čítame: „Len pre dnes sa budem starať o svoje fyzické zdravie...“ Ale počas depresie máme väčšinou len veľmi málo energie a aj tá najmenšia aktivita si vyžaduje nesmierne úsilie. Radšej by sme odpočívali alebo ostali v posteli. Práve „Len pre dnes“ nám pripomína aj inú možnosť.

Práca na krokoch

Uvedomením a priznaním si bezmocnosti nad našou depresiou v 1. kroku, nám umožní zastaviť popieranie depresie, snahu o jej ovládanie a túžbu zbaviť sa jej.Toto úprimné priznanie nie je znakom porážky, ale práve nádeje. To umožní, aby nám nástroje programu EA a ľudia v ňom začali pomáhať.

V ďalšom kroku začneme veriť, že existuje Sila, ktorá je väčšia ako my, ktorá nám môže prinavrátiť zdravie. Toto je 2. krok. Samozrejme vieme, že keď sme depresívni, tak neuvažujeme zdravo a rozumne. V tomto období sa môžeme cítiť nehodní lásky a že si nezaslúžime ďalšiu pomoc. Požiadať skupinu o pomoc je krok správnym smerom.

Hoci to môže byť pre nás ťažké požiadať Vyššiu silu o pomoc, ale je to potrebné.

Úľava je možná

Mnohým členom EA sa uľavilo od depresie. Podarilo sa nám to pomocou 12-tich krokov a zdieľaním princípov programu s ostatnými. Pomocou toho, že sa dostávame do kontaktu so svojimi pocitmi a že svoju pozornosť nezameriavame len na seba samých.

Paradoxom tohto programu je, že na to aby sme si uchovali to čo sme sa naučili, je potrebné šíriť naše vedomosti ďalej. Prácou na krokoch, pomaly začíname lepšie spoznávať seba samých. Časom ľahšie dokážeme prijať seba samého, naše okolie a našu situáciu. Cez toto prijatie sa môžeme začať meniť. Program nám pripomína: „Len pre dnes akceptujem seba, takého aký som a budem žiť najlepšie ako viem.“  Pretože depresia je často príznakom hnevu obrátenému voči nám samým, môže to nejaký čas trvať, pokým sa naučíme prijať seba samých a našu situáciu. Ak sa chceme začať uzdravovať, je dôležité dokázať prijať seba samého takého, aký sme.

Prostredníctvom EA sa učíme, ako dôležité je vyjadriť svoj hnev a ostatné emócie primeraným spôsobom. Vyjadrenia pocitov môžu byť náročné, no ak je niečo ťažké, treba to skúšať a trénovať. Tiež, keď sme boli malí, prvá jazda na bicykli bola ťažká.  Avšak, ak sme sa chceli naučiť bicyklovať, nenechali sme sa odradiť a trénovali. Keď nastane situácia, že sa nahneváme,  priznáme si, že sme nahnevaní. Nemusí byť vždy vhodné povedať o svojom hneve priamo osobe, o ktorej si myslíme, že ho zapríčinila a preto je tu možnosť podeliť sa o svoje pocity s neutrálnou osobou. Popíšeme naše prežívanie danej udalosti najlepšie ako vieme a vyjadríme čo najviac pocitov. Týmto spôsobom sme schopní uvoľniť náš hnev a nehromadíme ho vo svojom vnútri. Toto trénujeme, vždy keď je to vhodné, začíname sa dostávať viac do kontaktu so svojimi pocitmi.  

Rozprávanie je pre nás prospešné, obzvlášť, keď máme evidentné príznaky depresie. Zdieľanie s chápajúcou osobou telefonicky alebo na stretnutiach nás udržiava v kontakte s realitou. V takýchto prípadoch často cítime nechuť ísť na EA stretnutie, ale práve vtedy to potrebujeme najviac. Vždy môžeme počúvať, aj keď nezdieľame svoje pocity. Navštevovanie stretnutí nás núti prestávať myslieť len na svoje utrpenie, tak že zameriame svoju pozornosť na zdieľania ostatných. Môžeme zistiť, že v skutočnosti aj my sa máme o čo podeliť. Zvyčajne odchádzame zo stretnutia s väčšou nádejou.

Nachádzame nádej

Získavame schopnosť odovzdať našu vôľu a naše životy do starostlivosti Vyššej moci –  3.krok. Uvedomujeme si, že naša Vyššia moc teraz pre nás robí to, čo nie sme schopní urobiť my sami. Začíname si uvedomovať novú slobodu a šťastie, ako zisťujeme, že depresia nemusí byť naša záhuba.

Keď začneme vnímať naše pocity a budeme schopní ich vyjadrovať, tým menej depresie budeme zažívať. Naša sebaúcta a sebadôvera narastá, na stretnutiach sa cítime istejší. Neustálou prácou na 12-tich krokoch, sa nám postupne plnia sľuby tohto programu. Dokonca si začneme uvedomovať, že zážitky z minulosti a následné naše uzdravovanie môže pomôcť ostatným.