LÁSKA

Láska má mnoho definícií, a ak by sme požiadali iných, aby nám ju opísali, dostaneme obrovské množstvo odpovedí. Pravdepodobne preto, lebo láska je tak individuálna emócia, ktorá môže byť vyjadrená mnohými spôsobmi. Láska je to, čo mnohí, v tej či onej podobe, hľadajú. Jednako sa však zdá, že nám neustále uniká, až kým ju neobjavíme sami v sebe. Mnohí robia tú chybu, že túžia po láske, zatiaľ čo chybou je to, že ju nevedia rozdávať. Niektorí z nás sú presvedčení, že ak budeme dostávať dostatok lásky, všetky naše problémy budú vyriešené a my budeme šťastní. To, čo robíme, je prenesenie zodpovednosti za naše šťastie na iných. Potrebujeme, aby nás ostatní milovali, pretože nedokážeme mať radi sami seba. Keď nie sme šťastní, veríme tomu, že na príčine je odmietnutá láska. Môžeme dokonca neznášať tých, o ktorých si myslíme, že odopierajú svoju lásku.

Pod vplyvom našej frustrácie sa môžeme snažiť manipulovať ľuďmi, aby nás milovali, úsilím zapáčiť sa im. Môžeme sa snažiť, aby sa stali na nás závislými. Sme ochotní urobiť čokoľvek, aby sme boli druhými milovaní.

Láska nemôže byť vynútená, kúpená alebo zmanipulovaná. Musí byť bezpodmienečná. Niekedy naše úsilia vnútiť lásku zlyhajú, niekedy sú úspešné. V oboch prípadoch je výsledok rovnaký - šťastie, ktoré sme očakávali, že budeme cítiť, tu nie je.

Obrat v našom živote môže nastať v EA. Boli sme prijatí ľuďmi, ktorí nasledujú myšlienky programu a nehádajú sa, nekritizujú, ani nás neodsudzujú. Mnohí nám na týchto stretnutiach dokonca prejavia lásku, keď nie sme schopní mať radi sami seba. Ak sme sa cítili byť nemilovaní mnohé roky, možno celý svoj život, prijímanie tejto bezpodmienečnej lásky sa nám môže zdať zvláštne. Spočiatku môžeme byť vyľakaní touto láskou a bojíme sa ju prijať. Ako plynú týždne, často cítime spriaznenosť, priateľstvo a bratstvo tejto skupiny. Vidíme, že EA je miestom, ktoré nás nielen víta, ale aj akceptuje a má rado. Naše sebavedomie začne rásť a začíname byť schopní prijímať nefalšovanú lásku od druhých, a vyjadriť túto lásku ostatným. Keď začneme pracovať na krokoch programu, lepšie chápeme a prijímame samých seba. Uvedomujeme si, že je v priadku byť “bezmocní voči našim emóciám”. Pozrieme sa úprimne na seba a začneme meniť naše myslenie a správanie. Objavíme spôsob, ako ošetriť naše zlyhania a odpustiť sebe a ostatným za minulé činy. Proces práce na krokoch nám pomôže začať mať radi sami seba. Ak sa máme radi, so všetkými svojimi chybami a nedostatkami, dokážeme skutočne začať milovať ostatných.

Zdá sa, že láska má vlastnosti bumerangu - čím viac jej vysielame, tým viac sa nám jej vracia. Zistili sme, že ak prejavíme lásku druhým, ak hľadáme všetko, čo je láskavé, veľkorysé a hodné lásky, potom táto láska sa nám vráti. Uvedomujeme si, že všetci potrebujú lásku, aby mohli žiť spokojný a šťastný život.

Ak pracujeme na týchto krokoch, ktoré nám pomáhajú rozvíjať naše povedomie o Vyššej sile, začneme vidieť, že duchovná láska je vždy bezpodmienečná. Nestiahne sa v dňoch, keď sme depresívni alebo nahnevaní. Nepoľaví, keď sa nám nepodarí splniť úlohu. Zistili sme, že naša Vyššia sila nás prijíma a miluje takých, akí sme. Ako naše povedomie o láske narastá, náš celkový pohľad na život sa mení. Väčší zmysel dostáva veta z “ Len pre dnes”, ktorá hovorí: “...šťastie nazávisí od toho, čo druhí robia, hovoria alebo toho, čo sa okolo mňa deje. Šťastie je výsledkom stavu byť zmierený sám so sebou”. Dospeli sme k pochopeniu, že my sami sme zodpovední za svoje šťastie. Ak sa učíme milovať seba a druhých, skutočná láska, ktorú sme hľadali, sa dostaví prirodzene, deň po dni. 

Láska je:

- delenie sa

- byť úctivý k ostatným

- starostlivosť o potreby druhých

- dávať druhým priestor pre ich rast

- pomoc v prípade potreby

- prijímanie rozdielov druhých

- cítiť bolesť druhých, rovnako ako radosť

- nechať ísť

- hľadať dobro

- dať sebe šancu rásť

- byť v pohode s ostatnými tým, že nemusíme chrániť naše ego alebo byť v defenzíve

- liečiť sa s nehou

- uznávanie svojej jedinečnosti

- prijímanie sa

- uvedomenie si, že existuje Vyššia moc, ktorá nám môže pomôcť

- neustále praktizovanie programu EA