ODPUSTENIE

Mnohí z nás prichádzajú do skupiny Emotions Anonymous s bremenom bolesti plynúcej z minulosti. Možno nechceme počuť,  že odpustenie nám pomôže vyliečiť túto bolesť. Ale časom pochopíme, že je to práve odpustenie, ktoré je tu pre nás.

Je to niečo, čo musíme spraviť, aby sme sa pohli cez vlastnú bolesť a začali rásť spirituálne a emočne.  

Práca na programe EA nám pomáha pochopiť odpustenie. Prvý, druhý, tretí krok nás dovedú k jeho pochopeniu a prepojeniu  so svojou Vyššou silou. Štvrtý a piaty krok nám pomôžu uvedomiť si, vidieť všetky tie oblasti v našom živote, kde ešte potrebujeme odpustiť. Šiesty a siedmy krok nás pripravia na samotný akt odpustenia. Krokom osem a deväť konáme už konkrétne činy, ktoré sú  potrebné k odpusteniu, sebe samému ako aj ostatným. Potom sa môžeme pohnúť dopredu cez náš hnev a bolesti, na ktorých sme toľko lipli. Krok desať, jedenásť a dvanásť znamená udržiavanie permanentného pocitu odpustenia v našich každodenných životoch a tým nám pomáha rozdávať tento dar uzdravenia aj iným.

Základom tohto nášho procesu uzdravovania, je samozrejme vôľa – naše vnútorné rozhodnutie odpustiť, musí predchádzať samotnému odpusteniu. Bez toho, aby sme toto rozhodnutie spravili, by sa dostavil len veľmi maličký pokrok. Odpustenie je čin.

Rozhodnutie odpustiť a následne tento čin aj vykonať, znamená nový začiatok. Odpustenie pomáha rozpustiť hnev, bolesť a strach  plynúce z našej minulosti. S odpustením nechávame odísť všetko nepotrebné v nás a vraciame to späť do Vyššej moci. Tým, že sa učíme a zároveň aj vykonávame tieto princípy odpustenia, zrazu zistíme, že sme schopní preniesť sa cez všetky naše bolesti včerajška.

Odpustenie nie je jednorazová záležitosť, ale proces. Je to nový spôsob uvažovania. Niečo ako precvičovanie ochabnutého svalstva, musí sa to vykonávať znovu a znovu, až kým sa to nestane našou novou realitou. Môžeme nahradiť hnev odpustením! Ak chceme…

ODPUSTENIE OSTATNÝM

Jedna z najťažších vecí, ktoré môžeme urobiť, je odpustiť osobe, ktoré nežiada o odpustenie. Je veľa preukázateľných momentov v našich  životoch, kedy sme boli nejakým spôsobom zranení – napríklad v detstve, keď sme boli malými nevinnými obeťami a dospelý človek v našich piatich rokov s nami zaobchádzal zle. Mali by sme mať však na pamäti, že odpustenie je prínosom pre nás samých,nie pre druhých.

My sme tí, ktorí trpia. My sme tí, ktorí nemôžeme v noci spať. My sme tí, ktorí sami seba držíme vo fyzickej a emočnej nepohode. Preto je odpustenie niečo, čo robíme sami pre seba. Je to prínosné a uzdravujúce, aj vtedy, ak osoba, ktorá sa k nám nezachovala najlepšie už nie je medzi nami.

Odpustenie osobe, ktorá nám nejakým spôsobom ublížila, neznamená, že sa máme podrobiť ďalšej bolesti. Práve naopak. Môžeme odpustiť a  zároveň odísť zo vzťahu s touto osobou. Môžeme odpustiť a zároveň si nemusíme túto osobu znovu pripúšťať k srdcu, ak by sme mali pocit, že nás opäť zraní. Toto je sebaláska, toto znamená starať sa sám o seba a dosiahnuť tým liečivý účinok.

ODPUSTENIE SEBE SAMÉMU

Nepochybne sme i my počas nášho života spôsobili bolesť druhým ľuďom, či už vedome, alebo nevedome. Tým, že sa však budeme za to trestať stále dokola, bude len prekážkou na našej ceste vyliečenia. Preto, ak naozaj chceme pokračovať v uzdravovacom procese seba samých, jednoducho si odpustíme. Hovorí sa, že “Odpustenie znamená vzdať sa nádejí na lepšiu minulosť”. Keď sa vzdávame nádejí, že môžeme nejako zmeniť svoju minulosť, cesta odpustenia sa objaví sama. Minulosť nezmeníme, môžeme však zmeniť náš pohľad na ňu. Prijať ju takú, aká je, s vďakou a odpustením.

Jednou z častí, ktorou sa program EA zaoberá, je odpustenie sebe samému a následné zaobchádzanie so sebou samým s rešpektom a úctou, ktorú si zaslúžime. Nie sme lepší ani horší než akákoľvek iná bytosť. Musíme sa preto sami k sebe správať rovnako, akoby sme sa správali k niekomu inému.

MYŠLIENKY NA ODPUSTENIE

Odpustenie je pre mňa veľmi ťažké, a najmä odpustenie sebe samej. V minulosti som verila tomu, že odpustenie je prejavom slabosti. Teraz viem, že to chce veľkú odvahu. A je to niečo, čo ma robí silnejšou. Teraz viem, že nemôžem rásť bez odpustenia. Kľúčom pre mňa bolo začať. Pomohlo mi, napísať si zoznam dôvodov, prečo ma neodpustenie zraňuje oveľa viac, ako kohokoľvek iného. Pochopila som, že kým ja ležím v posteli plná hnevu, osoba, na ktorú sa hnevám, pokojne spí… (Mary Jane)

Skôr ako budeme môcť dospieť k nášmu zlepšeniu v kroku číslo deväť, musíme si byť istý, že nemáme žiadne choré úmysly voči inej osobe. Bez odpustenia, by sme sa neustále prehrabávali vo svojich bolestivých spomienkach na minulosť, namiesto toho, aby sme ich raz a navždy vyliečili. (Renee)

Odpustenie je proces. (Julius)

Odpustenie zahŕňa aj odpustenie sebe samému. Sme ľudia a robíme chyby. Znamená to prosiť našu Vyššiu silu o odpustenie. To znamená, nechať odísť minulosť a odpustiť tým, ktorí ublížili nám. Sú tiež len ľudia. (Joyce)

Naša myseľ má moc zmeniť pohľad na udalosti a činy našich včerajškov. Už viac nemáme potrebu druhým vracať to, čo sa stalo nám. Pomsta nie je jeden z nástrojov, ktorým sa učíme v tomto programe. Pomsta nám neprinesie žiadne uspokojenie. Ale odpustenie áno…(Paul)