ÚZKOSŤ

Prejavy úzkosti sa prejavujú od nejasného pocitu nepokoja, stiesnenosti v oblasti žalúdka, zrýchleného tlkotu srdca, nespavosti až po hrozný pocit psychickej bolesti, ktorá sa dá len sotva vydržať. Je veľmi podobná starostiam a strachu, kde má asi aj svoje korene. Spúšťače ktoré môžu viesť k úzkosti zahŕňajú strach, starosti, stres, pocity viny, zlyhanie, frustráciu, nízku sebadôveru, hnev, traumu, perfekcionizmus, problém zaradenie sa do spoločnosti (napr. hanblivosť). Úzkosti sa často objavujú bez zjavnej príčiny.

Hoci väčšina ľudí cíti určitú úzkosť v rozličných momentoch (napr. pri rečnení pred publikom) obyčajne táto úzkosť netrvá dlho, alebo nie je taká silná, aby im bránila viesť pomerne normálny život. Sme však aj takí, ktorí zažívame natoľko závažné úzkosti, ktoré nám výrazne zasahujú do každodenného života. Situácia, ktorá možno niektorých ľudí nerozruší, môže druhým spôsobovať silnú úzkosť.

Pocity úzkosti môžu vzniknúť v akomkoľvek veku, vrátane detstva. Môžu pretrvávať dlhšie časové obdobie alebo trvať niekoľko hodín a zmiznúť, alebo môžu viesť k opakujúcim sa krátkotrvajúcim prudkým panickým záchvatom. Väčšina z nás, trpiaca problémami rušivej úzkosti zistila, že iba samotná sila vôle nestačí na to, aby sa človek vyrovnal so svojimi úzkosťami. Toto zistenie a odovzdanie kontroly za naše životy do rúk „Vyššej Moci“ je dôležitým kľúčom k začatiu procesu uzdravovania sa. Spoločenstvo EA podporuje všetky pozitívne kroky členov na získanie a udržanie duševného a emocionálneho zdravia. Neodhovárame členov od vyhľadania odbornej pomoci, užívania liekov alebo podobného.

Byť členom spoločenstva ako je 12 krokový program EA môže byť dôležitá súčasť uzdravovania. Členovia EA prešli alebo prechádzajú podobnými problémami a akceptujú nás takých akí sme bez toho, aby nás súdili alebo kritizovali. Úprimná citová opora od členov EA je veľkou pomocou. Je to úľava, vedieť, že nie sme sami.

Používaním ozdravných nástrojov EA:

Kroky, Tradície, Prísľuby, Len pre dnes, Pomocné Koncepty a Slogany,  si začíname uvedomovať dôležitosť „práce na programe“ používaním týchto nástrojov. Slogany ako „Pusti to a nechaj to  na Boha,“ „ Deň po dni“, a „ Aj toto prejde“ môžu byť veľmi nápomocné k zvládnutiu úzkostí. Začíname si uvedomovať, že už nemusíme kontrolovať svet, našich rodinných príslušníkov alebo priateľov. Jedine koho môžeme kontrolovať sme my sami, a to môžeme len s pomocou našej „Vyššej moci“. Žitím „Tu a teraz“ zmenšujeme naše obavy, ktoré zmenšujú našu úzkosť. Mnohí zistili, že zvýšenie fyzickej aktivity môže byť taktiež prospešné.

Ďalšou dôležitou súčasťou uzdravovania poruchy úzkosti je zaoberanie sa vonkajším stresom. V tejto súvislosti je overeným pomocníkom Modlitba vyrovnanosti. Je to prosba  o silu prijať to, čo zmeniť nedokážeme /prijatie/, odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžeme /odvaha/ a byť dostatočne múdri na to, aby sme rozpoznali rozdiel medzi týmito dvomi možnosťami /múdrosť/.

Ľudia s poruchami úzkosti často zažívajú obdobia depresie. Hoci príznaky úzkosti a depresie sú do istej miery odlišné, hlavné príčiny majú obyčajne podobné. Opakované panické ataky môžu vyústiť do agorafóbických symptómov ako je strach z davov, premávky alebo nových situácií, ktoré postupne môžu viesť  k depresii.

Uvedomujeme si, že u väčšiny z nás tieto nepríjemné problémy úzkosti nevznikli odrazu. Preto treba mať na pamäti, že aj ich uzdravenie bude pravdepodobne vyžadovať nejaký čas.

Negatívne myšlienky nás uväzňujú, zatiaľ čo program skupiny EA nám pomáha rozvíjať pozitívne zmeny postoja. Ako sa uzdravujeme, prísľuby EA  sa začínajú napĺňať v našich vlastných životoch. Práca na krokoch a účasť na pravidelných stretnutiach EA pomáha nájsť riešenia viacerým, ktorí trpeli alebo stále trpia problémami úzkosti.

FUNGUJE TO, AK NA SEBE PRACUJETE!