Strach

Strach je prirodzený a cenný inštinkt. Môže nám pomôcť prežiť nebezpečné alebo ohrozujúce situácie. Ale pre niektorých z nás sa strach môže stať prevažujúcou silou v našich životoch. Strach nám bráni ísť do nevyhnutných rizík, od stretnutí s ľuďmi, až po rozširovanie našich obzorov.

Niektorí z nás možno vyrastali vo viere, že svet je ohrozujúce miesto, alebo sme mali desivý zážitok a stratili sme dôveru. Bez ohľadu na to, ako sa strach stal súčasťou našich pocitov, dokáže mať negatívny a prenikavý vplyv.Možno sme sa snažili racionalizovať naše obavy prehlásením, že naozaj sa nie je čoho báť. Možno, že sme sa snažili bojovať proti strachu všetkou silou vôle a odvahou, ktorú sme nazbierali, ale zdá sa, že naše najlepšie úsilie premôcť strach bolo márne.

Jedným z bezprostredných prínosov EA je, že sa stretávame s ďalšími, ktorí majú podobné skúsenosti so strachom a ktorí chápu naše pocity; iracionálne, pretože tieto pocity sa nám vždy len zdali. V EA sme sa naučili, že sme bezmocní voči našim emóciám a že ich nedokážeme odvrátiť svojimi myšlienkami, ani vôľou. Dozvedeli sme sa, že emócie nie sú ani dobré, ani zlé, že jednoducho "sú".

Možno sme boli vždy bojazliví, ale teraz sme si to uvedomili a priznali. Priznanie alebo uznanie, že sme plný strachu, je prvým krokom v nepripustení strachu, aby prevzal kontrolu nad našim správaním. Keď zastavíme uplakané popieranie alebo boj, dokážeme strach prijať. Táto myšlienka, prijatie našich obáv, sa môže zdať naozaj desivou.

Prostredníctvom tohto programu sme sa dozvedeli o existencii Vyššej sily. Keď sme sa stali ochotní dôverovať našej Vyššej moci deň po dni, alebo dokonca po päťminútových úsekoch, nau- čili sme sa, že strach môže byť nahradený vierou. Naša viera začína rásť, keď vidíme, že Vyššia sila funguje v našich životoch a / alebo v životoch druhých. Môžeme si dať oddych a prestať sa chrániť pred nebezpečenstvom;  následne si uvedomíme, že sme mali len ilúziu kontroly. Učíme sa pustiť náš strach, a keď to urobíme, naša Vyššia moc nám bude nápomocná silou, potrebnou na zvládnutie situácie.

Naučiť sa dôverovať svojej Vyššej moci sa môže stať návykom, ktorý nám ponúka pokoj mysle a uľavu od neuskutočniteľnej úlohy, ktorou je snaha ovládať svoje obavy. Strach stráca moc nad našimi životmi a je nahradený vedomím, že sila a vyrovnanosť pochádza od našej Vyššej moci.

Bože,

daj mi vyrovnanosť,

aby som prijal to, čo zmeniť nemôžem,

odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem,

a múdrosť, aby som vedel odlíšiť

jedno od druhého.