HNEV

Hnev je základná emócia definovaná ako pociťovanie silnej nespokojnosti, nepriateľstva, rozhorčenia alebo rozčúlenia k niekomu alebo niečomu.  Synonymom slova hnev sú zúrivosť, zlosť,  podráždenosť, zlomyseľnosť, zatrpknutosť, rozhorčenie.

Prejaviť pocity hnevu môže byť pre niektorých veľmi náročné. Na druhej strane, niektorí dokážu svoj hnev prejavovať často. Depresie, vysoký krvný tlak, bolesti hlavy, vredy a nespavosť sú niektoré z fyzických príznakov, ktoré môžu vzniknúť, keď nevhodne spracujeme situácie, ktoré nám pocity hnevu spôsobujú .

Naše vzťahy voči iným tiež trpia. Nemenej dôležitý je vplyv nášho hnevu na vlastnú sebaúctu. Sami so sebou sa necítime dobre, ak okolo seba či už vedome alebo podvedome roznášame nevyriešenú zúrivosť alebo nepriateľstvo.

Niektorí z nás zriedka pociťujú hnev pri vykonávaní denných činností.  Možno preto, že ako deťom nám nebolo dovolené  prejavovať  hnev. V snahe zapáčiť sa dospelým okolo, sme sa skoro naučili potláčať ho , nevyjadrovať ho otvorene a tým sa vyhnúť kritike. Po nejakom čase sme už možno vedome ani necítili hnev, ktorý sa v nás vytváral. Naučili sme sa popierať, že  tento hnev existuje. My sme iba prijali okolnosti, bez toho, aby sme sa zaoberali svojimi pocitmi spôsobom, ktorý by bol pre nás vhodný.

Tým, že pocit hnevu otvorene neprejavíme, potlačíme ho, on v našom vnútri narastá . Dôsledkom toho, môžu  vzniknúť už vyššie spomínané fyzické problémy. Ak sa pocitmi hnevu adekvátne nezaoberáme, môžeme prepadnúť užívaniu návykových látok alebo chorobnej chuti do jedla. Nevyriešený hnev môže narásť do bodu, kedy sa stávame bombou a emočne explodujeme. Ak sme často nahnevaný, naše osobné a pracovné vzťahy tým určite trpia.

Spoločenstvo EA nám môže pomôcť nie iba dostať sa do kontaktu s vlastnými pocitmi hnevu ale aj  pomôcť naučiť sa vyjadriť emócie vhodným a zdravým spôsobom. Môžeme využiť 1. krok a pripustiť, že nemáme moc nad svojim hnevom a zatrpknutosťou. Keď chodíme na stretnutia, dozvedáme sa ako iní využívajú tieto duchovné zásady, v súvislosti so svojimi dennými činnosťami. Dostávame sa viac do kontaktu alebo do súladu so sebou samými a svojimi pocitmi. Naučíme sa, že náš hnev často pochádza  z frustrácie z druhých alebo situácie.  

Pomocou programu EA sa učíme prijímať veci, ktoré nedokážeme zmeniť a snažíme sa  meniť iba tie, ktoré zmeniť dokážeme . Začíname si rýchlejšie uvedomovať, či sa hneváme alebo sme zranený. Uvedomujeme si ako sa skutočne cítime. Tým ako naša viera vo Vyššiu Moc rastie, žiadame, aby nás viedla, nasmerovala a posilnila pri riešení konkrétnych situácií. Rastie naša sebaúcta  a začíname byť odvážnejší.  10. prísľub sa pre nás stáva skutočným, pretože začíname intuitívne zvládať situácie, ktoré nás predtým dokázali vyviesť z miery.

V programe EA sa učíme, že pocity nie sú ani dobré ani zlé, jednoducho iba sú. Pocity nám pomáhajú rozpoznať, kedy potrebujeme konať alebo reagovať na situáciu pre naše vlastne dobro.

Keď získame skúsenosti  ako po novom pristupovať k svojmu hnevu a zatrpknutosti, dovolíme si precítiť tento pocit a prežiť ho nejaký časový úsek. Predtým, než zareagujeme, pomôže nám, ak dokážeme danú situáciu slovne opísať nezaujatej osobe. Prevezmeme zodpovednosť za svoje pocity, neodmietneme ich ani ich nepotlačíme.

Naučíme sa, že nie hnev je problém, ale to, ako spracovávame túto emóciu. Ak tomu nebudeme venovať pozornosť, naše nahnevané a zranené pocity môžu viesť k deštruktívnemu správaniu, ale ak sa nimi budeme zaoberať alebo ich  vhodne vyjadríme, môžu nám pomôcť lepšie sa cítiť sami so sebou. Výsledkom je zlepšenie vzájomných vzťahov k ostatným. Neoceniteľným darom pokoja, ktorý vidíme u druhých, a o ktorom čítame sa aj pre nás stane skutočnosťou.