NEROZHODNOSŤ

Mnohí z nás majú veľké problémy urobiť rozhodnutie. Má to niečo spoločné s našou výchovou, malou sebaúctou, alebo našim nedostatkom sebadôvery? Mohol by to byť strach zo zlyhania? Dokonca aj jednoduché každodenné rozhodnutia nás takmer znehybnia. Voľba, ktorou cestou ísť do obchodu, čo nakúpiť, čo urobiť ako prvé, môže byť zdrvujúca. Myslíme si, že ak sa zle rozhodneme, výrazne to ovplyvní priebeh našich životov.

Zásadné rozhodnutia, akým je výber vysokej školy alebo povolania, kúpa auta alebo domu, môžu byť ťažké. Môžu sa nám zdať nemožné a nemusíme si trúfať na takú úlohu. Požiadať druhých o ich názor môže pomôcť, ale môže to spôsobiť aj to, že budeme ešte zmätenejší. Môžeme byť na nich naštvaní, keď ich rady nefungujú. Táto závislosť na druhých môže prejsť do zvyku, a potom budeme robiť rozhodnutia, ktoré budú vyhovovať skôr im, ako nám samým.

Pravdepodobne táto nerozhodnosť pramení  z našej averzie voči sebe alebo nedostatku dôvery v naše schopnosti. Mohlo by to pochádzať z nášho nedostatku zodpovednosti prijať následky svojich rozhodnutí. Možno máme len strach urobiť chybu - obava z nedokonalosti a strach zo zlyhania.

Naša myseľ je preplnená tými “ Čo keď” a “ Keby”. Čo ak sa zle rozhodneme? Čo keď niekto nesúhlasí alebo odmieta? Keď urobíme nejaké rozhodnutia, môžeme mať naďalej o nich pochybnosti. Mohli by sme si vynadať, zmeniť náš názor, alebo prerobiť rozhodnutie zo včerajška, či spred mnohých mesiacov. Myslíme si, že keby sme urobili niečo iné, zvolili inú cestu, všetko by lepšie dopadlo.

Navštevovaním stretnutí EA sme si uvedomili, že ostatní mali ten istý problém. Vďaka práci na dvanásť krokovom programe našli pomoc. Naša sebaúcta rastie, keď sa delíme o svoje pocity a pracujeme na Krokoch. Začíname si uvedomovať blud projektovania si výsledkov našich rozhodnutí do budúcnosti alebo pátrania, čo sme urobili v minulosti. Budúcnosť má potenciál, ale zatiaľ sa nedeje. Mnohí z nás trávia priveľa času v spočívaní v minulosti. Nič nové sa tam už nestane, a nič v minulosti sa nezmení. Dnešok je jediné miesto pre bytie. Môže byť desivý a hrozivý, ale je to súčasnosť, takže sa musíme naučiť robiť rozhodnutia.

Neexistujú žiadne dokonalé rozhodnutia, ktoré by zaručili magické výsledky. Výber rôznych možností nemusí nevyhnutne znamenať robiť veci lepšie. Rozhodujeme sa pomocou použitia najlepších informácií, ktoré sú dostupné v tejto dobe. Máme na pamäti, že sme ľudia a môžeme občas spraviť chybu, ale to nie je dôvod, aby sme nerobili rozhodnutia. Naučili sme sa, že je v poriadku robiť chyby. Môžeme sa poučiť z našich omylov a použiť toto poznanie neskôr. Používame slogany “ Najskôr to najdôležitejšie” a “ Hľadaj dobro”, aby nás udržiavali sústredenými.

Niekedy sme si vedomí toho, že nie sme emocionálne schopní urobiť rozhodnutie. V takom prípade je v poriadku odložiť ho na krátku dobu. Tiež je v poriadku odsunúť rozhodnutie na čas, keď budeme mať potrebné fakty, ale v určitom bode musíme začať konať a vybrať si svoj smer. Musíme si vybrať. Učíme sa, že je v poriadku zmeniť názor, ak je to oprávnené, ale nie iba kvôli našej nerozhodnosti.

V EA sa učíme, že je nevyhnutné začať sa spoliehať na Vyššiu silu, ako je naša, aby nám pomohla v rozhodovaní. Keď sme urobili svoju časť pri rozhodovaní, vložíme veci do starostlivosti našej Vyššej moci. Keď vedenie príde, prijímame ho a nasledujeme. Ak sa začneme pýtať na našu voľbu, odovzdáme to zas...a znova, a znova, ak je to potrebné. Odovzdávanie vyžaduje prax, pretože je to pre nás niečo nové, a práve v tejto chvíli je predstava vedenia Boha taká cenná. Ako sa učíme dôverovať našej Vyššej sile s jej pomocou v rozhodovaní, získavame dôveru sami v seba, tak ako sme zažili pri niektorom z Prísľubov. “ Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí. Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení. Intuitívne vycítime ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali z miery.” Rozhodovanie sa stáva jednoduchším. Začíname si uvedomovať, že len my, s pomocou našej Vyššej sily, dokážeme robiť lepšie rozhodnutia sami pre seba. Život už viac nie je takým bojom.

Niekedy sú naše dni preplnené rozhodnutiami. Keď bojujeme s nejakým rozhodnutím, zisťujeme, že to len zvyšuje jeho náročnosť. Prijímame rozhodnutia tak, ako prichádzajú a ďakujeme našej Vyššej sile za možnosť precvičovať si rozhodovanie. Prijímame túto zodpovednosť, ale vďaka EA vieme, že výsledky naších rozhodnutí zostávajú v rukách Vyššej moci.