Smútok

Smútok je emociálna reakcia na stratu v našich životoch, pri ktorej sme bezmocní ju zmeniť alebo zrušiť.

Program dvanástich krokov Emotion Anonymus (EA) môže pomôcť s pocitmi smútku bez ohľadu na to, čo ich zapríčinilo.

Situácie, ktoré vytvárajú tento zničujúci pocit straty môžu byť prekvapivo rôznorodé. Najviditeľnejšou príčinou smútku je smrť rodiča, manžela, dieťaťa, zvieraťa alebo inej milovanej bytosti. Avšak, existuje mnoho ďalších situácií, ktoré môžu vyvolať tieto emócie, ktoré sa nevzťahujú k smrti. Patrí k nim pocit straty spôsobený neplodnosťou, rozvodom, nezamestnanosťou, odchodom do dôchodku, alebo sťahovaním. Pocit straty zažívame, keď sa dieťa odsťahuje z domova.

Hlboký smútok môže sprevádzať závažné, život ohrozujúce ochorenie, keď si uvedomíme, že prichádzame o naše sny ohľadne milovaného človeka, alebo nás samých. Dokonca aj niečo také pozitívne ako nástup do nového zamestnania, svadba, alebo osobnostný rast prostredníctvom práce na programe EA môže vyvolať pocity smútku. I napriek tomu, že sú nová práca, manželstvo alebo ďalšie pozitívne zmeny určite vítané, znamenajú koniec niektorej časti nášho života, ktorú sme doteraz poznali.

V týchto chvíľach očakávame, že budeme veľmi šťastní a pocity žiaľu a smútku môžu byť mätúce.

Uniesť zmenu a stratu je ťažké, pretože sme prikladali veľkú dôležitosť inej osobe alebo veciam. Môže sa to diať podvedome a potom sme prekvapení hĺbkou nášho smútku.

Ak sme niekomu alebo niečomu prikladali veľkú emocionálnu hodnotu, investovali sme do tohto vzťahu čas a energiu. Obmedzili sme naše „Ja“ na to, čo nám teraz chýba. Ak sa vzťah zmenil alebo nie sme viac schopní stotožniť naše „Ja“ s tým, kde žijeme alebo pracujeme, alebo s tým, čo vlastníme, cítime, akoby časť nášho „Ja“ bola vytrhnutá. Naša identita, spôsob ako sa poznáme a vnímame bol narušený. Smútenie nám pomáha znovu sa prehodnotiť a opäť nadobudnúť pocit celistvosti. Napokon, smútok je o liečení, o tom, aby sme sa stali opäť silní a celiství.
Smútenie môže byť veľmi bolestivé a desivé. Vo všeobecnosti sa skladá z viacerých fáz, ktoré sa pohybujú od šoku a zmätku až k znovuzískaniu našej rovnováhy. Celý proces je často chaotický, ako sa pohybujeme dopredu a späť cez jednotlivé fázy.

Niekedy sa zdá, že necítime nič, iba hnev voči osobe alebo situácii, kvôli ktorej smútime. Môžeme byť vydesení a hanbiť sa za náš hnev. Chvíľami necítime nič len smútok a nemáme žiadny smer, ale naše pocity sú súčasťou prijatia našej straty a dávajú jej určitý zmysel.
V EA sa učíme že sme bezmocní nad našimi emóciami. Nezáleží na tom, aké bolestné to môže byť, najlepší spôsob ako smútiť je dovoliť si, aby sme naše pocity precítili naplno. Musíme prijať naše pocity tak, že nie sú ani dobré ani zlé.

Pocity v nás tvrdohlavo zotrvávajú, pretože ich odmietame alebo skrývame. Precítiť bolesť je dôležitou súčasťou prekonania smútku.

Neexistuje žiadny časový harmonogram na prekonanie smútku. Trvá to tak dlho, ako je potrebné a cesta je u každého veľmi individuálna. Niektorým ľuďom trvá roky, kým vyriešia svoje pocity alebo sa cez ne prenesú. V skutočnosti to  naozaj nie je otázka toho, "ako sa cez ne preniesť". Strata sa stáva súčasťou toho, kto sme po zvyšok našich životov, ale nie nevyhnutne dominantný spôsobom. EA nám pripomína, že časť nášho pokoja pochádza zo schopnosti žiť v mieri s nevyriešenými problémami. Nenechávame stratu za sebou; namiesto toho si budujeme novú identitu, nové sebavedomie – seba plus straty. Stratili sme našu plánovanú budúcnosť a teraz príde nová.

Tým, ako si utvárame nové a pozitívne postoje k našej neočakávanej budúcnosti, smútok sa nakoniec premení v nádej.

Jednou z najcennejších vecí, ktoré sa v EA učíme je prijatie seba samého, iných a našej situácie. Tým, ako počúvame ostatných členov EA, ktorí sa úspešne popasovali so svojím vlastným zármutkom, zistíme, že, kým pracovali so svojimi pocitmi, zvyčajne sa obrátili na Vyššiu moc o silu a vedenie. Tým, že požiadali Vyššiu silu o pomoc prijať tieto pocity a tvrdo pracovali na tom, aby dokázali byť otvorení k ostatným, naučili sa akceptovať vôľu ich Vyššej sily.

Prostredníctvom programu nájdeme milujúcu Vyššiu moc, ktorá je tu vždy pre nás, dokonca i v čase nášho smútku .
V EA zistíme, že nie sme sami. Všetci čelíme smútku; je to súčasť života.
Alternatívou k zvládnutiu nášho smútku, je potláčať svoje pocity nezdravým spôsobom. Môže byť užitočné zapísať si to do denníka alebo urobiť inventúru štvrtého kroku o situácii, ktorá je príčinou nášho smútok.

Dostať svoje pocity na papier a tým z našej mysle nám môže pomôcť napísanie listu tým, ktorí sú zaangažovaní v danej udalosti. Ak je list adresovaným mŕtvym, nemôžeme ho doručiť, ale ťažíme už zo samotného aktu písania. Pomáha nám to vložiť tieto smutné pocity do slov a  naša myseľ sa upokojí.
Pomocou Modlitby vyrovnanosti, denných meditácií, dvanástich krokov, sloganov a EA literatúry môžeme pracovať s našim smútkom. Tiež pomáha hovoriť so sponzorom alebo iným členom EA a chodiť na extra mítingy. Keď prostredníctvom služby, ktorú robíme pre našu skupinu EA alebo spoločenstvo, pomáhame druhým, môžeme tak presunúť pozornosť od seba a zmierniť bremeno, ktoré náš zármutok spôsobuje, prinášajúc si tak  úľavu a uzdravenie.
Len pre dnes môže byť pre nás mimoriadna pomoc počas tohto obdobia. Jedná sa o účinné návody pre každodenný život, ktoré, ak sa podľa nich riadime, nám pomôžu dostať sa z toho zmäteného pocitu, keď nevieme, čo je najlepšie urobiť ďalej. Ich každodenné čítanie a zameranie pozornosti na každý jeden deň môže veľmi pomôcť nášmu uzdraveniu.

EA nás učí prijatiu a odovzdaniu, kvalitám, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s touto skúsenosťou.

Počúvanie iných, ako prežili proces smútenia a opäť prišli na to, ako si užívať život, nám dáva nádej pre našu budúcnosť. Pocit prázdnoty sa napokon zmierni a uvoľní cestu uzdraveniu.

Zármutok sa v priebehu času zmenší a EA princípy pomôžu, aby tento čas nebol taký desivý a mimo kontroly. Tým, že sme ochotní precítiť svoje pocity, usilovať sa o odpustenie sebe samým alebo druhým a využiť pomoc Sily väčšej ako sme my sami, náš žiaľ môže byť
premenený na novú múdrosť a nádej. A raz budeme aj my schopní pomáhať ostatným, keď sa ocitnú uväznení v žiali. Smútenie je o liečení - liečení straty a znovuzískaní nášho života s novou hĺbkou a hodnotou, ktoré pre náš život naplánovala naša Vyššia sila.